Mät engagemang på din webb – det handlar om affärer

Det engagemang du skapar på din webbplats har ett konkret värde. Dialog med kunder är inget företag ska använda för att det är nytt, inne eller moraliskt riktigt utan för att gynna affären. Därmed uppstår frågan hur du mäter engagemang?

I en skönt tillbakalutad uppgörelse med ”intelligentsian” inom sociala medier viskar Diva Marketing Blog att we’re only takin’ care of business.

Let’s not pretend that social media marketing is not about qualifying the numbers. Marketers will always want more and more and more information to help make informed business decisions. Let’s take the wrap off of the numbers game.

Att bättre förstå och stödja kunderna är trevligt. Men det är framförallt affärsdrivande. Inga konstigheter där.

Engagemang går att mäta – men inte fullt ut med webbstatistik

Svårigheten ligger alltså inte i teorin utan i våra möjligheter att utvärdera om vi lyckas, och Avinash Kaushik tar sig an frågeställningen. Avinash är den webbanalysexpert jag valt som min statistikgud och precis som alltid gör han denna komplexa fråga enkel.

Engagemang på nätet måste betraktas ur två aspekter, menar han.

  • Typ: Är engagemanget positivt eller negativt?
  • Grad: Från lågt till högt där en engagerad person är någon som är mer involverad med objektet för sitt engagemang (en produkt eller ett ämne, t.ex.) än genomsnittet.

Föga förvånande men värt att tänka på är att bara en av dessa aspekter är möjlig att mäta med statistisk analys: Graden av engagemang. Typen av engagemang kräver andra metoder.

Slutsatsen kan du tolka i linje med ”glaset är halvfullt / glaset är halvtomt”. Visst, du kan inte mäta allt och det är tråkigt. Men du kan faktiskt mäta något, och det med statistik som vilken statistiklösning som helst samlar in om din webb. Kolla Avinashs artikel för mer konkreta tips om detta.

%d bloggare gillar detta: