Styr ditt intranät också när läsaren blir redaktör

I takt med att allt fler intranät får inslag av användarskapat innehåll utmanas publiceringsrutiner och -organisation. Första steget mot en ny, annorlunda modell är att se de olika dimensionernas möjligheter och brister. Alla modeller har bådadera.

Svaret på hur man driver sitt intranät när samarbeten och medarbetarskapat innehåll växer har nog ingen. Inte än, inte i betydelsen att det finns etablerade och beprövade modeller.

IBF gör däremot kartan tydlig när de beskriver för- och nackdelar med fyra typmodeller utifrån dimensionerna centralstyrning vs. medarbetarinflytande och push vs. pull.

%d bloggare gillar detta: