Intranät – få grunderna rätt

En snabb undersökning bland intranätansvariga internationellt bekräftar min bild. Trots allt som händer, de nya möjligheter vi har, är det just nu störst intranätfokus på att få grunderna rätt.

Jag intervjuades nyligen för Internetworlds satsning på ett intranättema och hävdade bland annat att det gäller att prioritera hårt. Om jag får vara ofin nog att citera citatet av mig själv:

Plocka den lågt hängande frukten. Fokusera på de fem–tio viktigaste behoven hos de anställda och hjälp till med dessa riktigt bra.

…samt…

Jag tror att det finns lika många sökprojekt igång idag som det finns intranätprojekt.

Globally local har gjort en snabbundersökning bland 114 intranätansvariga. Högst på deras lista ligger ”search and findability” vilket är precis den övergripande inriktning jag talar om.

We are getting back to intranet basics – that is to say (a) users finding what what need and (b) raising intranet awareness in general.

%d