Tre sätt att fixa brutna länkar

Länkröta vill ingen ha. Men ibland måste vi faktiskt flytta sidor och ibland flyttar enskilda publicister sidor utan att berätta för exempelvis den centrala webbredaktionen. Här tre tips för vad du kan göra åt oredan.

Search Engine Guide beskriver tre olika förhållningssätt, eller snarare tre parallella spår för dig att arbeta längs.

Det första du måste göra är givetvis att hitta brutna länkar. Mejlande besökare är en källa till information om detta men försök automatisera arbetet. Det finns verktyg som surfar igenom din sajt åt dig och rapporterar eventuella återvändsgränder.

Andra steget är att omdirigera länken. Kom ihåg att en flyttad sida kan vara ett problem för fler än dig. Någon kan ju ha länkat till den flyttade sidan från en helt annan webbplats — att du då skapar ordning i ditt kaos hjälper inte.

En permanent omdirigering är nödvändig (en så kallad 301 redirect). Prata med IT-avdelningen för detta ska en vanlig webbredaktör inte behöva klara själv.

Samtidigt måste du nog inse att du aldrig kommer att lösa 100 procent av alla ”Page not found”. I varje fall inte direkt. Därför måste du ha en felsida (404-sida) som hjälper besökaren vidare när hon fastnat i din röta.

Information viktigare än organisation för effektivitet

Ska du öka effektiviteten där du jobbar är det bättre att ringa informationsavdelningen är organisationsutvecklarna. Den slutsatsen — faktiskt inte överdrivet spetsad — kan vi dra av en aktuell artikel i Harvard Business Review.

I The Secrets to Successful Strategy Execution (gratis under en kort period) listas bland annat de 17 viktigaste kännetecknena på organisatorisk effektivitet. Flera i den absoluta toppen handlar om information.

1. Everyone has a good idea of the decisions and actions for which he or she is responsible.
2. Important information about the competitive environment gets to headquarters quickly.

4. Information flows freely across organizational boundaries.

Som Intranet Focus konstaterar är den vanliga metoden för att skapa högre effektivitet, organisationsförändringar, inte särskilt högt rankad.

…only three of the characteristics relate to structure, and none ranked higher than 13th, so all those clever re-organisation plans to ensure the organisation is fit for purpose are just window-dressing and have no impact on the chances of achieving strategic goals.

Skriv ut rapporten och lägg den på ledningsgruppens sammanträdesbord. Harvard Business Review är hemmaplan för dem — och just nu vidarebefordrar tidskriften ditt budskap.