Seriös skepsis mot SharePoint

SharePoint (MOSS) växer snabbt, inte minst som ett verktyg för att skapa intranät. Det är få verktyg som väcker lika många och lika starka känslor. Både för och emot. Diskussionen om MOSS behöver fakta och på sistone har det kommit flera rapporter som försöker fånga verktygets styrkor och svagheter.

Microsoft Office SharePoint Server, MOSS, är — eller är på väg att bli — den dominerande produkten för stora intranät. Det finns säkert statistik som visar MOSS marknadsandelar men jag drar slutsatsen utifrån mina egna erfarenheter.

Jag träffar och jobbar med många stora organisationer och ingen av dem (ingen!) är oberörda av MOSS. Vissa har det, vissa funderar på det och ännu fler är mitt uppe i en övergång till det.

Något i MOSS skrämmer oss som jobbar med innehåll. Erfarenheterna hos informations- eller internkommunikationsavdelningar är sällan positiva, än så länge. En av mina kunder ville öka textstorleken något och fick höra att ”MOSS gillar inte att man ändrar sånt”. En annan kund ville byta färg på ett grafiskt element i en mall och fick svaret ”det går jättebra, men det slår inte igenom på de sidor som redan är skapade, bara på nya sidor”.

Okunniga tekniker? Dålig kommunikation? Faktiska begränsningar i verktyget? Inte vet jag. Men oron och osäkerheten finns där.

”MOSS inte självklart för intranät”

Intranet Benchmarking Forum har tagit fram en rapport om MOSS. Bland de huvudsakliga slutsatserna:

As a departmental solution, MOSS07 is regarded as offering good value for the required investment in licences and development as it provides an integrated package of enterprise and web content management, search, records management, business intelligence and forms management.

However, the case for MOSS07 as a platform for an enterprise intranet is not as clear-cut. MOSS07 is an integrated suite of applications designed to work together. None of the individual applications offers functionality or performance to compare with the best specialist applications from other vendors.

”Ingen färdig produkt”

Rapporten pekar också på något som mycket väl kan vara ett av grundproblemen i diskussionen. Den som skaffar sig MOSS skaffar sig inte (i motsats till hur det ofta framställs för en informationsavdelning) en produkt med vissa funktioner.

MOSS07 is not an out-of-the-box application; it is more of a development platform that requires much configuration.

”Kräver kompletteringar för att stödja samarbete bra”

Samarbetsstöd presenteras som MOSS kanske främsta förtjänst. Verktyget ska vara en kombination av innehållshantering och Intranät 2.0. Michael Sampson är skeptisk.

On its own merits, SharePoint fails the needs of teams for collaborative software in 6 out of the 7 areas. It thus passes only one of the areas on its own merits, and it passes an additional two areas if the organization adds additional server software from Microsoft. However, using the software available from Microsoft, it earns a failing grade in 4 out of the 7 areas.

Samtidigt — MOSS är inte alltid ett val. Vare sig användarna eller innehållsägarna brukar ha något att säga till om när beslutet är taget. Så då gäller det att göra det bästa av det. Column Two säljer en fallstudie som handlar om just samarbetssajter och vad som krävs för att de ska fungera.

Transfield’s key innovation was productising their approach to collaboration spaces with ‘Team Sites in a Box’, and compiling a near-perfect design, support and governance methodology and model, which then saw rapid, but controlled uptake within the organisation.

%d bloggare gillar detta: