Intranätet en 15-årig process som kan ha gått för långt

De flesta större organisationer är långt förbi den första generationen intranät. Det finns intranät som har 15 år på nacken. Mycket har hänt och det finns faktiskt de som frågar sig om för mycket har hänt.

EQ går igenom ett drygt decenniums portalutveckling för ett universitets intranät. Hur det gått från några få genvägar till att vara den primära ingången för verksamhetskritiska transaktioner (i deras fall kurshantering).

En typisk utveckling, med andra ord. En utveckling vi känner igen och som många av oss skulle rekommendera. Detta är åtminstone den riktning som jag menar att verkligt stödjande intranät måste välja.

Just därför är det intressant att lyfta fram en motsatt åsikt. Jag håller inte med. Jag tycker att intranätet kan vara både processtungt, nyhetsförmedlande och kollaborativt. Allt beror på vilka uppgifter det ska fylla. Men The AppGap tycker annorlunda.

Intranets were never meant to evolve into the complex beast that many have become today. […] they’ve grown in size, scope and have become these ocean liner type digital products that are supposed to meet every employee’s electronic need.

Jämförelsen är kul — ”digitala oceanångare”. Just här har AppGap också en poäng. Att intranät ska vara verksamhetsstödjande måste ju inte innebära att de ska stödja allt för alla i alla situationer. Då tar det månader att korsa Atlanten, så att säga.

Alternativet? Ja, bortsett från de numera obligatoriska referenserna till 2.0 och sociala medier hittar jag en nyckelformulering som utan tvekan bubblar under ytan på många av de intranät jag jobbar med.

It will privilege connecting people to one another over connecting people to content and it’ll work on any device or platform that it may be accessed from.

Tanken är spännande. Att hitta kollegor är ju en toppuppgift för alla intranät. Inga konstigheter där. Men att detta skulle vara intranätets primära syfte och att det skulle ersätta förmedlingen av innehåll…? Som sagt, jag håller inte med. Fast någonting finns det i den där tanken som tilltalar mig.

1 kommentar

  1. Det är väl i grund och botten företagets behov som avgör det primära syftet hos ett intranät, och således utformningen av hela systemet.
    Ett litet företag med väldigt spridda kompetenser tjänar mycket på att stödja kollaborativ verksamhet, medan ett stort och massivt företag som Microsoft får betydligt mer ut av att på ett smart sätt stödja informationssökande i deras massiva repositories.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: