Intranätet allt mer sällan Infos egna ansvar

Informations- eller kommunikationsavdelningen är i minskande utsträckning ensamt ansvarig för intranätet. Trenden går mot att flera avdelningar driver intranätet gemensamt.

Detta framgår av Global Intranets trend for 2010 av Jane McConnell:

The ownership model is slowly moving away from the single owner model (usually communication). Forty percent of the organizations do still have this model but another 30 percent have a co-owner model where two or three functions share ownership.

The third model, which is cross-organizational with all major functions and divisions represented, exists in 15 percent. Although used less than the first two models, it is more often found in organizations with mature intranets.

Utvecklingen är positiv, menar jag. Det är orimligt att en (1) avdelning — oavsett vilken det är — ska vara ansvarig för ett intranät. Det är att förminska intranätets potential. Det ger inte rätt kompetenser i arbetet.

Samtidigt är det nog både en mognadsprocess och resursfråga. Särskilt den tredje modellen förutsätter i praktiken en fristående grupp som driver intranätet och rapporterar till verksamheten (i någon form). För det krävs resurser, en relativt stor organisation och en insikt om de värden ett intranät skapar.

2 kommentarer

  1. Du har så rätt, så rätt. Synd att jag inte hade koll på dig för ett par år sen när jag satt och höll på med intranätsprojekt. Hade behövt en ”second opinion” då. 🙂

    Försökte i två olika projekt (på två olika företag) dels få kommunikationsavdelningen att våga släppa greppet om intranätet och samtidigt locka andra att bidra. Men som du skriver – det är nog en mognadsprocess…

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: