Utvärdera hur intranätansvaret tas

Hur får vi alla redaktörer att göra det de ska på sin del av intranätet? Det är en av de vanligaste frågorna som ställs kring intranät. Och på företaget Enbridge är svaret enkelt. Anställda utvärderas formellt på hur väl de sköter sitt ansvar.

Detta framgår av en av de intervjuer som Motiv8 Communications gjort med The gurus behind three of the world’s best intranets. Fråga mig inte vad omdömet ”bästa” baseras på men det är ändå intressant att ta del av deras erfarenheter.

Andrea Legault, Enbridge, om hur arbetet med och ansvar för intranätet har organiserats.

The site is governed by a steering committee, an operating committee responsible for the day-to-day operations of the site, and a content management team that includes the editor-in-chief, site managers, and content authors, approvers and owners. To instill greater accountability, many employees have this responsibility included as part of their yearly objective setting and performance process.

Frank O’Donnell, JPL, om att skapa ett intranät som gör rätt saker men inte mer.

We learned just how strongly employees feel about having an intranet that works for them and their need for speed, fast access, and good applications. The other big thing we learned is the importance of finding the right mix of information to put on the intranet – adding enough to meet the needs of the organization while avoiding information overload in the eyes of employees.

Christy Season, Scana, om sociala medier.

It only makes sense to use the tools if it’s driving a greater goal – for example, generating ideas around an important company initiative or providing employees with a way to find subject matter experts within the company to help on a project.

1 kommentar

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: