Intranättips: Markera vilka nyheter som kräver handling

Nyheter på ett intranät är av olika karaktär. Vissa kan intresserade läsa om de vill. Andra måste medarbetare faktiskt agera på. Att tydligt visa vilka nyheter som kräver en insats har visat sig vara framgångsrikt.

I förra veckan fick jag en kort visning av ett stort svenskt intranät. Redan vid en första anblick syntes något som är ganska ovanligt. Vissa nyheter skiljde sig nämligen delvis från de andra i den traditionella rubriklistningen. De var visuellt markerade och hade en etikett: ”Agera”.

Nyheter är inte "same, same". Kanske ska det synas?
Nyheter är inte "same, same". De kräver olika mycket. Kanske ska det synas?

Vad etiketten betyder förstår nog vi alla intuitivt, vilket är en del av poängen. I dessa nyheter finns det alltså något som kräver en åtgärd från läsarens sida — dags att godkänna semesterönskemål, attestera fakturor, planera utvecklingssamtal med chefen, uppdatera mina personliga uppgifter, bidra till en innovationstävling…

Etiketten och markören hade använts på en del av intranätet och blivit så framgångsrik — definierat som att fler gjorde vad de borde — att principen nu ska användas på fler delar.

Det kan tyckas vara en rätt obetydligt detalj men jag tycker att markeringen är intressant. För det första samspelar den väldigt väl med det slags miljö ett intranät är. En plats där vi utför saker.

För det andra visar det vikten av extrem tydlighet i den slags läsesituationer som vi ser på intranät. Vi har människor som ständigt återkommer, de kan miljön, de vill snabbt få hjälp med det som just nu är aktuellt för dem. Där kan nyheter mycket väl sorteras bort, särskilt om vi talar om stora intranät med flera olika nyhetslistningar (koncern, affärsområde, bolag, ämnen och så vidare).

Ett motargument skulle kunna vara att markeringen blir ett alibi för något som egentligen är ett dåligt redaktörskap. Det ska ju framgå av rubriken hur viktig nyheten är för mig, eller…? I teorin, ja. Men det är inte lätt att alltid skriva sådana rubriker och dessutom förutsätter teorin att rubriken alls blir läst. Och det kan vi inte alltid lita på.

4 kommentarer

  1. Bra idé – men för sorgligt att vi har en intranätkultur där vi behöver extramarkera sådana nyheter som påverkar arbetsdagen för de anställda. Så gott som alla nyheter på intranätet borde i grunden säga saker som påverkar din arbetsdag för att intranätet ska ha existensberättigande. (Vi är själva inte där än, men kämpar för att det ska bli så…)

  2. Jesper – håller med. Men, som du också säger, jag har aldrig sett ett intranät som nått dit. Och jag tror faktiskt inte att någon kommer att nå dit. Inte ens du! 🙂

    Tror helt enkelt att en situation där alla nyheter tillför medarbetarna praktisk nytta (i vid mening) skulle förutsätta att internpolitik försvann. Det kommer den inte att göra.

    En annan dimension är förstås att livet inte alltid är svart eller vitt. Det några behöver agera på kanske andra bara bör känna till? Vi kommer alltså in på individ- eller gruppanpassning om man tar denna idén längre.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: