Så kommer sociala medier att förändra intern kommunikation

Vi bör förvänta oss stora skillnader mellan hur organisationer kommunicerar internt. Men för dem som undersöker nya möjligheter väntar allt från socialt sök till lönsamhetsskapande nätverksanalys. Det slår Ross Dawson fast i en framtidsspaning.

Dawsons utgångspunkt i 7 Shifts: The Future of Social Media and Internal Communications är logisk och enkel. Organisationer, menar han, når sina mål genom att föra samman många människors talang och energi. Om vi köper det argumentet är det ingen halsbrytande slutsats att organisationer och arbetssätt garanterat kommer att förändras i takt med att möjligheterna till kommunikation förändras.

Dawson har för övrigt haft rätt förr. Som Alex Manchester skriver så förutsåg Dawson redan 2001 att sociala nätverk skulle bli affärskritiska tjänster. Det var det inte många som trodde eller vågade säga då.

Kolla själv Dawsons alla sju punkter. Någon känns kanske lite träig (jag menar, hur många har inte proklamerat e-postens död?) men åtminstone tre av punkterna är högintressanta. Här talar vi verksamhetsnytta och verksamhetsutveckling på riktigt.

Social search will drive value: The promise of social search will finally bear fruit, with for once enterprise technology moving ahead of consumer tech.

Network analysis will drive performance: For sophisticated organisations, social network analysis is the tool that offers the greatest insights into which interventions will best drive increased performance.

Work will transcend organisational boundaries: As companies virtualise, using workers and contractors around the world, work processes will be designed to be used equally well by people both inside and outside the organisation.

3 kommentarer

  1. Hej! Jag har en fråga om The 7 shifts: Vad anser du menas med ”users” i följande stycke? Menar Ross Dawson att Social Search ska användas för att profilera anställda (Internkommunikation) eller för att lära sig om konsument (Consumer insight?) Eller kanske både och..

    ”Social search will drive value. Rich profiling of users, what they are working on, what they are searching for, and what they are finding useful in their tasks will drive highly contextual and relevant results, including selective context-based push of information”

    1. Hej Therese – i det här sammanhanget tolkar jag otvetydigt profileringen som relaterad till de anställda. Taggningar, bokmärkningar, bloggomnämnanden, kommentarer, länkar, etc etc utgör ju i praktiken metadata – och dessutom individknuten metadata – som kan betyda mycket för relevansbedömningar (av en sökmotor).

      Sen är detta ju även ett högintressant område för webbsökningar generellt, men Dawsons artikel handlar, i mina ögon, bara om internkommunikation.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: