2011 året då intranäten växer upp

2011 kommer att bli ett intressant år för oss som jobbar med intranät. Många, stora projekt är på gång och det finns ett intresse för intranät som jag inte sett på länge. Men vi ska nog inte drömma om allt för genomgripande förändringar. Mycket arbete handlar om att göra det mest basala rätt.

Det är lite kul att jämföra Intranet Benchmarking Forums, IBF, förutsägelser inför 2011 och jämföra det med nuläget i Sverige — eller åtminstone nuläget hos de 270 företag och organisationer som svarat på Web Service Awards, WSA, årliga intranätundersökning (ja, jag vet att undersökningen är en månad gammal men jag har inte hunnit läsa den förrän nu).

”Kul” jämförelse därför att skillnaden är så stor. IBF tror till exempel att följande ska hända med början om några veckor.

Intranets and other digital services will be managed at more senior and more strategic levels – no longer in communications, technology etc – but at the operational heart of the organization

Detta samtidigt som bilden i WSA visar oss väldigt traditionella intranät. Nyheter dominerar starkt och mindre än var femte organisation gör det möjligt att se nyckeltal. Omvärldsbevakning och information om pågående projekt finns endast på cirka en tredjedel av intranäten — trots att dessa tre exempel konsekvent kommer högt upp i behovsundersökningar för intranät.

Att gå från nyhetsintranätet till ”the wider world of workplace technology”, en annan av IBFs spådomar, är onekligen en rejäl promenad.

Ny struktur för två tredjedelar

Men det är klart, den frontlinje som beskrivs i visioner är ju inte inom räckhåll för en majoritet. Då vore det ingen frontlinje. Så om vi bortser från den profetian, vad ska hända under 2011 enligt WSAs undersökning? En hel del, tycks svaret vara.

64 procent kommer exempelvis att ”strukturera om innehållet”. Vilket lär behövas. Bara 49 procent arbetar aktivt med att göra det enklare att hitta. Det har sjunkit från 57 procent 2008 och 52 procent 2009.  Endast 41 procent anser att intranätet är ”välstrukturerat” och det är rimligen därför en så stor andel ser ett strukturprojekt framför sig.

Jag tycker det är positivt men blir samtidigt bekymrad. Det är ärligt talat för många. Fler borde ha kommit in i en löpande strukturprocess, där en god grund finjusteras steg för steg. På samma sätt som det skrivs nyhet efter nyhet efter…

Dags att förtjäna mer resurser

Kanske har resursbrist varit ett hinder. En övervägande andel anser att det inte finns tillräckligt med resurser för att ”hantera intranätets innehåll”, vare sig personer eller pengar.

Men då ska vi komma ihåg att 26 procent inte undersöker intranätet. De gör inga utvärderingar. Hur ska de då kunna få resurser? Genom att säga att intranätet är viktigt?

2011 året det händer? Nja, men vänta bara till 2012

WSA utropar 2011 till intranätets år. IBF kallar 2011 ”…the most important year yet for intranets and the digital workplace.” Mina många kontakter med folk som jobbar med intranät pekar också på att det händer en del. Däremot tror jag att vi ska undvika övertonerna.

För en majoritet organisationer handlar det om att äntligen bruka allvar. Om att överhuvudtaget betrakta intranätet som ett arbetsstöd och inte en informationskanal. Och händer det under 2011 — då kan det bli rock’n’roll 2012.

%d