Blogg

Nu blir webbservice ett jobb på riktigt

Lite i det tysta har det före sommaren faktiskt inträffat en stor sak: Flera jobb som tidigare hade varit helt vanliga webbredaktörstjänster har utlysts med en mycket tydlig serviceprofil. Jag vet inte om mitt tjat kring ”serviceredaktör” har spelat roll men just en sådan hör till en av dessa tjänster.

Serviceredaktören var det Västra Götalandsregionen som sökte. I Malmö stad använde de titeln ”Innehållsdesigner”, vilket till exempel Uppsala kommun också gör.

I annonsen beskrev Malmö stad att innehållsdesignern skulle

”…arbeta med innehållet på stadens externa webbplats malmo.se, och att utveckla nya e-tjänster inom vår e-tjänsteplattform. Du deltar i utvecklingen av webbplatserna genom hela processen från idé och planering till praktiskt genomförande.”

Västra Götalandsregionen skrev:

”Att vara serviceredaktör handlar både om att planera och skapa innehåll på det blivande intranätet, med utgångspunkt att det ska gå att följa upp hur bra innehållet levererar effekt och nytta för användarna.”

Service från början till slut

Jag har ju många gånger beskrivit vad ett serviceredaktörskap bör vara (på denna konferens specifikt ur ett intranätperspektiv till exempel). En snabb sammanfattning av annonserna visar att två dimensioner är extra intressanta:

 1. Helheten: Någon som tar ansvar för hela processen från ”idé och planering till praktiskt genomförande”.
 2. Effekt: Någon som både är intresserad av och tar reda på om innehållet lyckas eller inte.

Så vad är egentligen skillnaden gentemot alla de innehållsjobb som redan finns? Först och främst är det kanske ingen alls. Det finns ju inget som hindrar att vilken webb- eller intranätredaktör som helst – kanske du? – jobbar på detta sätt.

Både usable och useful

Men annars tycker jag att den väl etablerade beskrivningen av innehåll som usable och useful bär en förklaring (du kan lägga till used också om du vill).

Allt för många jobbar med antingen eller. På en central kommunikationsavdelning är allt fokus på att sajten är usable – den är tillgänglig, strukturen är logisk och så vidare. I verksamheten sitter lokalredaktörer och har kanske varken kompetens eller andra förutsättningar att göra innehållet useful – se till att det skapar rätt effekt, kort sagt.

Serviceredaktören, innehållsdesignern, den empatiska webbredaktören… Kalla det vad du vill, men denna person greppar över både usable och useful. Och analyserar om det blir used.

Ha en trevlig sommar!

Denna glädjande utveckling blev ett bra avslut på våren, tycker jag. Nu håller jag tummarna i solstolen för att många fler förbereder just den här typen av förändring framöver.

(Förresten – länkar till jobben saknas eftersom ansökningstiderna gått ut.)

Internationell intranätkonferens i Stockholm – missa inte

Den 2-4 oktober 2018 kommer Nordens mest internationella intranätkonferens IntraTeam Event till Stockholm. Talare från över 10 länder, kända företag och intranätgurus väntar på dig.

Jag har länge sagt att även om det finns många intranätkonferenser, och alla har sin intressanta utblick, är det ingen i vår del av världen som slår IntraTeam Event. Konferensen har arrangerats 13 år i Köpenhamn och snart sagt vartenda känt namn och uppmärksammat case om intranät och digitala arbetsplatser har varit med där.

Och nu kommer alltså IntraTeam Event till Stockholm, genom min samarbetspartner IntraNätverk. Så spendera höstens budget för kompetensutveckling på 1, 2 eller 3 dagar som lovar riktigt gott. Det är för övrigt lägre pris om du bokar innan den 14 juli.

Höjdpunkter på konferensen

 • Tre dagar: 2-4 oktober 2018. Se hela programmet.
 • Talare från 13 länder. Se talarlistan.
 • Flera svenska programpunkter med bland annat SVT och Swedish Match.
 • Företag som Ebay, Bayer, Pandora.
 • Världens kanske mest uppskattade strateg kring den digitala upplevelsen för medarbetare – James Robertson.
 • Den 2 oktober är en workshopdag med ämnen som ”Formulating your intranet strategy”, ”Why you need to invest into Search and how to start this journey” och ”Measuring and improving your intranet”.
 • Frågor du jobbar med idag (sök, innehåll, strategi) och frågor du kommer att jobba med (AI, chatbots, digitala assistenter).

Lätta texter passar också experter

Du som skriver för ingenjörer, forskare, jurister, läkare eller andra specialister får här ett av de viktigaste budskapen du kan få: De vill också ha lätta texter. Precis som alla andra.

Alla som någonsin arbetat med innehåll för grupper som dessa, känner igen följande påstående: ”Vi måste använda det språk de är vana vid, det blir för förenklat annars”.

Detta blir ett alibi för långa meningar, onödiga ord, onödigt svåra ord, tidskriftsredigerade texter – kort sagt för allt det vi vet att en snabbläsande och scannande besökare hos oss inte vill ha.

Ibland tror jag faktiskt att det är omsorg om läsaren. Den som säger det tror att det stämmer. Oftare tror jag att det handlar om lättja från fakta-/informationsägare. Genom att påstå att det är så, slipper de göra det jobb som krävs för att skapa bra webbinnehåll.

Fajten är din. Men här har du ammunition, närmare bestämt i videon från Norman Nielsen Group (och den bygger på en artikel från i höstas med intressanta citat och jämförelser):

 

Jobba i rätt digitala värld – för dina kollegors vardag

Frontlinjen väntar på dig. Din kompetens behövs i det sammanhang som kanske betyder allra mest för människors arbetsvardag, de rutiner och processer de verkligen jobbar med.

Just nu jobbar jag med tre olika regioner (intranät, extranät, webb) och läser förstås därmed med stort intresse Understand the three digital worlds within hospitals av James Robertson.

Kort sammanfattande reflektion: Han har rätt. Men slutsatsen gäller inte bara sjukhus utan all producerade verksamhet.

Tre digitala världar

De tre digitala världarna, om vi tar Robertsons resonemang från början, är

 • ”Corporate” – det vanliga intranätinnehållet med nyheter, HR och så vidare.
 • ”Frontline” – den operativa informationen och de processer som stödjer personalen i vårdsituationen.
 • ”Clinical” – medicinsk utrustning, vårdinformationssystem som journaler och så vidare.

Robertsons tanke är att det traditionella intranätet har de flesta koll på. Verksamhetssystemen lever helt utanför en digital arbetsplats, och lär göra så ett tag till även om en samordning lär ske så småningom.

Det svarta fåret, däremot, är stödet för frontlinjen. De vårdprogram som beskriver vilken händelsekedja en misstanke om en diagnos ska väcka, eller de rutiner som måste följas för att undvika smittspridning. Och så vidare, med tusentals ytterligare exempel.

Jag delar helt bilden att frontlinjen brister. Den blir ett gränsland. Den finns mellan å ena sidan okomplicerad och ofta centralt styrd information (corporate) och å andra sidan välhanterade verksamhetssystem, som inte sällan styrs upp av lagstiftning som i exemplet journaler.

Minst ett av projekten jag nämnde försöker dock angripa denna brist. Men mer om det när det är färdigt, hoppas jag 🙂

Syrran, ja, men också läraren, chauffören, teknikern…

Min poäng idag är att denna bild av tre digitala världar – och hur de fungerar – är giltig långt utanför sjukhusområdena.

Översätt sjuksköterskans rutin för att förbereda en patient för röntgen till underhållsspecialistens rutin för pappersstopp på ett bruk. Eller jämför allmänläkarens behov att snabbt kolla upp förutsättningarna för att remittera en patient vidare med lärarens behov av stöd i lektionsplanering eller betygsättning.

Det brister ofta, oavsett bransch. Där det inte brister har en engagerad människa eller ett projekt rett ut det – inte sällan tillfälligt. Om du jobbar i en stor organisation har du garanterat redan tänkt ”ledningssystem” ett antal gånger. Men kring dem måste vi väl vara ärliga och säga att till och med intranät brukar vara omtyckta jämfört med ledningssystem.

Människor behöver inte en trädstrukturerad dokumentsamling till. De behöver inte Office365 som allena saliggörande lösning. De behöver urval, prioritering, rollförståelse, platsförståelse och mycket annat. De behöver dig.

Använd din kompetens

Jag tror att vi måste sluta säga ”det där ligger i ledningssystemet” eller ”det sköter avdelning X själv” eller vad vi nu säger. Frontlinjen behöver den expertis kring målgruppsförståelse, användbarhet och innehållsproduktion som vi ändå med viss framgång applicerat på corporate-delen länge nu.

Det är helt enkelt dags att komma in i rätt match. Frontlinjen väntar.

Regeringsstöd för användarnytta

Som kommunikatörer, systemutvecklare eller projektledare säger vi ofta hur viktigt det är att ”ha ledningens stöd”. Well, i Kanada fick Top Tasks som arbetsmetod nyligen det uttalade – och insatta – stödet av en regeringsmedlem.

Scott Brison är som President of the Treasury Board medlem i den kanadensiska regeringen. Nyligen deltog han vid en workshop med Gerry McGovern, den kollega som jag samarbetar kring Top Tasks med. Ministern har onekligen förstått vad den offentliga sektorns webbnärvaro måste handla om:

Focusing on user needs means measuring their success in doing what that user set out to do, rather than counting downloads of a pdf, or page views. […] We need to focus on gathering data that tells us whether people are successful at getting what they need. This is about metrics that matter, not metrics that flatter, the kind of data that preoccupies Google and Amazon. If we know where the problems are, we can take action and make things better. We can give Canadians a better online experience…and more time for themselves.

Utan att det ena utesluter det andra, är det intressant hur lite dessa frågor diskuteras på högsta nivå i Sverige när det gäller digitalisering och hur många som har synpunkter på allt från mobiler i skolan till konstruktionen av nästa kommunala jämförelsetjänst.

Intranätböcker gratis att ladda ner

Intranätverk har nu gjort flera av sina utgivna böcker helt gratis att ladda ner. Passa på medan det varar. Flera av branschens mest välkända namn finns bland författarna.

Min gode och alltid krasst koncisa vän Gerry McGovern släppte loss sina innersta tankar häromdagen:

…och inte för att det i sig har med gratis nedladdningsbara böcker att göra men om du känner igen dig det minsta kanske lite helgläsning är motiverad?

The Intranet Book
Kapitel från Martin White, Sam Marshall och många andra (jag är också med på en hörna).

Intranät som skapar värde
En bok på svenska med samma ambition som The Intranet Book att ge en bred bild av intranät och digitala arbetsplatser – men med flera andra författare och annat innehåll.

Webbstrategi för alla
För dig som jobbar mer externt än internt kanske Marcus Österbergs bok är mer intressant.

Boken är en introduktion till det nog alla behöver veta om man jobbar med webben, oavsett yrkesroll. Ambitionen har varit att göra ämnet kring webbstrategi mindre mystiskt och på en nivå de flesta ska förstå, utan svåra ord eller invecklade resonemang.

Gov.uk tar steget till Top Tasks

Den bland myndigheter (av mycket goda skäl) närmast mytomspunna Gov.uk meddelar nu att de kommer att börja använda den utvecklingsmodell – Top Tasks – som jag i 15 år arbetat med.

Teamet bakom Gov.uk konstaterar att de alltid har utvärderat, mätt, granskat och följt upp hur väl sajten fungerar. Nu vill de förfina detta arbete ytterligare.

People come to complete a task, and these tasks have many different shapes. We need performance measures that reflect these tasks and our users successful completion.

Kraven de ställer på utvärderingsmetoden är dessa:

user-centred – measuring the outcome not our output

something that everyone can understand

measuring GOV.UK as the government’s website, the product of all our effort

Den lösning de väljer är Top Task Management, den arbetsmodell som utvecklats av Customer Carewords med Gerry McGovern i spetsen och där jag varit partner sedan starten.

Mer konkret kommer de, precis enligt modellens best practice, att starta med en Task Identification / Behovsanalys för att sedan utveckla uppgiftslösningen med Task Performance Indicator / Effektivitets- och kvalitetsmätning.

Jag tar mig friheten att glädjas en smula åt detta. Visserligen har över 40 svenska företag, myndigheter och organisationer redan använt dessa metoder tillsammans med mig, med goda resultat. Men när en av världens utan tvekan mest professionellt hanterade sajter uttalat tar detta steg är det en stor sak i min lilla värld.

Och om du inte vill vara sämre än Gov.uk är det bara att höra av dig! 🙂

Intranätverk Malmö: Uppsnappat på konferens

Den 21 september hölls konferensen Intranätverk i Malmö. Här kommer mina reflektioner kring de större teman som jag urskiljde, och noteringar från varje föredrag. Håll i dig. Det blir långt.

Konferensens röda trådar

Effekt och uppföljning: Där analys tills nyligen var basal (antal användare osv) är exemplen nu många på försök att fånga effekt. Allt från hur länge människor ser vilka videos till strukturtester eller inflytande på Yammer.

Nå ut i produktionen: Det går inte längre att säga att detta är ett ”white collar” intranät. Produktionspersonalen ska in och med, inte minst via skräddarsydda appar/mobillösningar.

Office 365 är förstås stort men principiellt intressant är att den digitala arbetsplatsen faktiskt händer – och att intranätet självklart påverkas. Vare sig det kallas ”intranät” eller inte behöver den digitala arbetsplatsens alla verktyg ett, som Velux säger, bultande hjärta i miljön. Därmed blir intranätet och den digitala arbetsplatsen samma plats, menar jag.

Den personliga touchen: Personlig introduktion vid lansering, video i stället för text, ”Fråga vad du vill om intranätet”-halvtimme via Skype i stället för supportsystem med tung ärendehantering.

Pandora: Prisvinnande digital arbetsplats

Växt från 4.300 anställda till 22.000 på sex år. Detta skapade ett stort behov att få ombord människor – både praktiskt och kulturellt – på ett bra sätt. Det var dessutom så att människor ägnade mycket tid åt att hitta information: 28 % uppgav att detta tog mer än 1 timme per dag.

Pandora beslutade då att bygga en digital arbetsplats, som nu består av intranätet Infora, OneDrive, Yammer, Skype och Office 365.

Guldkorn från Pandora (Morten Dal)

Projektet las från början upp med fokus på att stödja en hög användningsgrad: En tredjedel av budgeten las på marknadsföring, en tredjedel på utbildning och en tredjedel på plattformen.

”Task-based”, ett uppgiftsorienterat förhållningssätt: Alla stödjande funktioner skapade servicekataloger med den mest efterfrågade servicen.

Anpassad lösning för fabriksmedarbetare, som inte har tillgång till datorer.

2017-09-21 09.48.28

Väldigt personlig och genomtänkt lansering: När Infora gick live på olika marknader höll teamet tävlingar, fester, klassrumsträning, personlig introduktion och så vidare. De skapade också en Spotifylista som blev lanseringens soundtrack.

Preem: Video på intranätet (Kirsi Välimaa)

Preem har en produktion som är igång dygnet runt, året runt och detta var anledningen till att de började använda video i större skala. Alla ska ha samma chans att se och känna det ett personligt möte ger utan att det därför ska behövas stora, dyra produktioner.

Guldkorn från Preem

Planera men överdriv inte planeringen, det räcker ofta att sitta ner med den som ska filmas en stund före inspelningen.

Ljudet är viktigare att fokusera på än bilden, vilket kanske förvånar – men bilden blir bra nog med många lösningar (iPhone, läsplatta osv) medan ljudet kan bli betydligt sämre utan en okej mikrofon. På samma sätt kan det krävas en ljuskälla.

Filmerna har det mest givna innehållet, som evenemang och resultatredovisningar, men också mer av instruktionskaraktär (pensioner, förmåner).

Största fördelarna gentemot text: Video förmedlar känslor bättre, lättare att komma ihåg det man ser.

2017-09-21 11.14.54

Velux: Framgångsfaktorer för den digitala arbetsplatsen (Christian Skjaern)

9,500 anställda med produktionsanläggningar i 9 länder. Deras nya intranät ONE lanserades i november 2015 som en del av ett bredare initiativ kring den digitala arbetsplatsen. Intranätet behövde bli det ”the beating heart” i denna miljö.

Guldkorn från Velux

Yammer används inte integrerat på intranätets startsida, utan i appar och webbläsare.

3 av 6 toppchefer ingår i ”Digital Workplace Board”, och den digitala arbetsplatsen är därmed förankrad i den allra hösta ledningen. 2 av de 6 är dessutom bland de mest inflytelserika i deras Yammer-nätverk (mätt på aktivitet och respons).

Precis som Pandora gjorde Velux en omfattande lansering. Allt från animerade dinosaurier till en CFO på plats på ett amerikanskt kontor när ONE gick live.

2017-09-21 11.59.12

Stratiteq och Granngården: Att införa Office 365 (Stefan Hult)

Alla är förvirrade kring Office 365, konstaterar Stratiteq, vilket också är utgångspunkten för att hitta en modell för hur de 20+ verktyg som ingår i Office 365 bäst kan föras in i en stor organisation.

Guldkorn från Stratiteq och Granngården

Varje medarbetare har behov i tre dimensioner: som individ, som medlem i ett team och som medarbetare i en organisation.

Tetra Pak: Produkt- och säljinformation på intranätet (Jenny Sandgren)

24.000 anställda säljer produkter och tjänster i mer än 175 länder. Produktportföljen är mycket omfattande, de säljer allt från tung produktionsutrustning till sugrör. Intranätet är uppgiftsfokuserat men just produktinformationen är idag spridd över många olika verktyg. Det initiativ som nu görs kring produkt-, marknads- och säljinformationen lanseras i slutet av september 2017.

Guldkorn från Tetra Pak

Varje produkts information utgår från en ”hubb” där allt innehåll samlas: video, bilder, utbildning och webbinarier, teknisk information, designinspiration, presentationer och så vidare. Lösningen är integrerad med flera undersystem.

2017-09-21 14.02.08

Standardisering av verktygspresentation, så att alla de mest använda verktygen kan nås och presenteras på samma sätt för den som behöver veta mer om dem. På liknande sätt arbetar de med andra mallar och metoder att standardisera presentation av innehåll för bättre enhetlighet/användbarhet.

Region Skåne: Från nyhetsfokus till att få jobbet gjort (Jesper Bylund)

35.000 anställda, en av Sveriges största arbetsgivare. Stora upplevda brister med nuvarande intranät enligt flera olika mätningar, och ett projekt för att utveckla ett nästan helt nytt intranät pågår.

Guldkorn från Region Skåne

Ett intranät handlar om informationsstyrning, lite som ett mixerbord som släpper fram rätt spår vid rätt tillfälle. ”Allt till alla” är ett feltänk.

Apropå alla diskussioner tidigare om Office 365: de flesta inom regionen behöver inte ett enda av verktygen. Mer än hälften av alla – i Sverige, inte bara inom regionen – är digitalt omogna.

Fråga chefer och medarbetare längst ut i organisationen om de uppskattar den centrala kommunikationen. Risken är det stor den upplevs som fel, för mycket, ibland provocerande. Region Skånes lokala hemvist (för den egna avdelningen) är måhända det enda som uppskattas på nuvarande intranät.

2017-09-21 15.20.36

Lär dig mäta användarens upplevelse – masterclass i Malmö 1 juni

Den 1 juni kommer Gerry McGovern till Malmö och håller sin uppskattade masterclass ”Measuring the customer experience”. Anmäl dig senast den 14 maj för bästa pris.

Under heldagen kommer du att lära dig

 • de bästa teknikerna för att identifiera dina besökares toppbehov (”top tasks”)
 • hur du skapar scenarier för observation och mätning av användarnas upplevelse av toppbehoven
 • hur du väljer rätt testdeltagare
 • hur du testar på distans för bästa effektivitet – och mest trovärdiga resultat
 • hur du analyserar och presenterar resultaten.

Det är alltså en mycket praktisk masterclass. Du kommer efter dagen ha kunskapen att direkt sätta igång och mäta hur användarna upplever din webbplats eller ditt intranät.

Pris och anmälan. Early bird-rabatt till den 14 maj.

Om Gerry McGovern

Jeffrey Zeldman (från bland annat A List Apart, Happy Cog, A Book, An Event Apart) har sagt detta om Gerry:

”Gerry McGovern is a truly ‘amazing’ speaker—passionate and profound, hilarious and enlightening. A golden-tongued orator whose every utterance merits quotation, and a lone rational voice in a wilderness of self-defeating, self-interest and inverse prioritization. He fights a never-ending battle to bring reason and utility to our websites by focusing relentlessly on your user’s most important tasks.”

Facebooks ”intranät” värdefullt – men inget intranät

Workplace by Facebook är ett väl fungerande, i vissa fall revolutionerande, kommunikationsverktyg. Men det är just det. Ett kommunikationsverktyg. Det är inte ett intranät eller en digital arbetsplats.

Slutsatserna i ingressen är inte mina, utan Trans.eu:s och internationella Rädda Barnens. Vid IntraTeam Event i Köpenhamn presenterade dessa båda organisationer sina slutsatser efter att ha haft pilotprojekt under hösten 2016.

Omedelbar effektivisering av kommunikationsflödet

David Kennedy på Save the Children International berättade om hur en kommunikationsansvarig under deras insats efter orkanen Matthews härjningar på Haiti helt ändrade sitt sätt att arbeta jämfört med tidigare. Där verktyget tidigare var e-post bytte den kommunikationsansvarige till Workplace för att internt berätta om insatsen och vilka behov som fanns.

Med livevideo, 360-bilder, öppen dialog och så vidare sparade han direkt 3 timmar per dag. Materialet kunde dessutom användas externt för att förmedla till donatorer hur läget var.

2017-03-01-14-47-47
David Kennedy visar hur en aktivitet kunde följas på Workplace.

Save the Children International lanserade Workplace för alla medarbetare i slutet av februari. Intresset var mycket stort (41 % skapade ett konto de första tre dagarna) och ska, är planen, bli det verktyg som knyter samman medarbetarna och hjälper dem att dela kunskap och erfarenheter.

Stort engagemang men inte tillräckligt arbetsstöd

Agnieszka Haladus på Trans.eu representerar en annan typ av organisation, ett transportföretag med 500 medarbetare i 11 länder. Också hon beskrev en framgång men konsterade samtidigt att

 • de personliga profilerna är alldeles för basala för att kunna vara ett sätt att hitta kompetens i organisationen
 • dokument går inte att organisera på ett bra sätt.

De utvecklar därför lösningar för detta parallellt med att de fortsätter med Workplace. Som kommunikationsverktyg har det, menade hon, flera fördelar:

 • Det behövs ingen introduktion eller utbildning. De allra flesta kan redan verktyget genom likheterna med det personliga Facebook.
 • Allt bygger på gruppkommunikation – den personliga väggen vi känner igen från Facebook har ingen direkt motsvarighet i Workplace.
 • Det går snabbt att skapa aktuellt innehåll och med enkla medel inkludera medarbetarna via omröstningar, till exempel.
 • Stödet för att organisera aktiviteter som möten och konferenser är mycket bra.

Trans.eu:s statistik: 93% använder det dagligen. Medarbetarna har skapat 168 grupper. De skriver 300 poster i veckan, vilket är mycket mer än det publicerades i deras tidigare blogglösning. 82% är mycket nöjda. 75% av dem utanför huvudkontoret känner sig mer integrerade i företaget. MEN: 70% hanterar inte sina notifikationer och styr inte sitt nyhetsflöde. Bara 50% använder Work Chat.

Frågan alla ställer

Båda två refererade snabbt till den absolut vanligaste frågan om Workplace: Loggar man in med sitt privata Facebook-konto? Svaret är nej. Facebook och Workplace by Facebook är två olika tjänster.

Liten risk att dina semlebilder hamnar i produktutvecklingsgruppen alltså!