Effektivitetsmätning

Close view of an abacus with colored beads.

Hur lång tid tar det för dina besökare eller medarbetare att utföra sina uppgifter på din sajt? Ju längre tid det tar, desto mer frustrerade och otåliga blir de. Mät tiden. Mät hur väl de lyckas. Utveckla sajten med användartester.

När du gör en effektivitetsmätning får du

 • Kunskap om hur enkelt, eller svårt, det är att utföra toppuppgifterna på din webbplats eller ditt intranät. Mätningen gör det möjligt att utveckla sajten baserat på fakta, inte åsikter. Genom att upprepa mätningen får du svart på vitt hur sajten har förbättrats.
 • Förslag och rekommendationer på förbättringar.
 • Förbättrad effektivitet och kvalitet — fler gör det de och du vill, och de gör det snabbare.

Stegen i en mätning

 1. Identifiera toppuppgifterna: En toppuppgift, eller ett toppbehov, är något som besökarna eller medarbetarna regelbundet behöver vända sig till din webbplats eller ditt intranät för. Det är något som betyder mycket för dem. Om du har genomfört en behovsanalys (Task Identification) är detta steg redan klart.
 2. Rekrytera deltagare: Deltagarna måste vara representativa för användargruppen generellt. Att få mixen rätt är viktigt, och vi brukar rekommendera kring 15 personer — men det kan variera beroende på sajt och toppuppgifter.
 3. Genomföra mätningarna: All testning sker online och bygger på scenariotester. Medan deltagarna försöker lösa uppgiften mäter vi tid, noterar vilken väg de tar, observerar problem och samlar in deras svar.
 4. Rapportera: All insamlad data sammanställs, inklusive videoexempel, och leder till rekommendationer för förbättringar.

Dessa data får du

 • Framgång/misslyckande: Andelen försök att lösa en uppgift som lyckas eller misslyckas.
 • Allvarliga fel: Andelen felaktiga svar som testpersonerna bedömer är rätt, det vill säga en situation där de riskerar att agera på fel information (motsv.).
 • Tid för uppgiftslösning: Genomsnittlig tid för att lösa uppgiften. Denna jämförs med en ”target time” som representerar hur lång tid det rimligen borde ta.
 • Strategival: Andelen som navigerar eller söker, samt andelen som byter strategi och vilken grad av framgång de olika strategierna ger.

Kontakta Fredrik Wackå för mer information

1 kommentar

Kommentarer är stängda.