Coachning

Businessman shouting her victory to the world

För webb- och intranätansvariga, webbredaktör eller intranätredaktör. Ta stöd av mig och utveckla nyttan för dina besökare.

Ett par nya ögon, ett annat perspektiv än det interna, en öppen och kreativ diskussion. Coachning är egentligen inte särskilt komplicerat. Du använder min erfarenhet för att utveckla din webbplats eller ditt intranät och hur du jobbar med sajten.

Vi träffas någon gång men arbetar framförallt via webbmöten för att göra coachningen så tids- och kostnadseffektiv som möjligt.

Coachningens inriktning avgör självklart du, men dessa områden kan jag generellt sett tillföra mest kring.

  • Webb- och intranätstrategi
  • Informationsstruktur
  • Redaktionell kvalitet
  • Utvärdering och uppföljning
  • Styrning och arbetsmetoder kring en stor sajt

Redaktörscoachning

Denna coachning är strukturerad som ett kort utvecklingsprogram. Den riktar sig till webb- och intranätredaktörer i en decentraliserad publiceringsorganisation.

Du utser fritt antal redaktörer som ska vara med. Vid varje coachningsomgång är två redaktörer med, och det är positivt om de arbetar med innehåll av samma karaktär.

  1. De två redaktörerna skickar 3-4 sidor till mig i förväg. Detta ska vara sidor som är särskilt viktiga, extra svåra eller sidor som kan fungera som exempel på många av redaktörernas sidor.
  2. Vid ett första webbmöte går vi strukturerat igenom sidorna. Jag använder en checklista för bra innehåll som redaktörerna också får. Diskussionen kring varje sida summeras i en ”att göra”-lista.
  3. Nästa webbmöte planeras 1-2 veckor framåt och under tiden arbetar redaktörerna med sina sidor. De ska antingen skapa ett nytt utkast eller publicera en förändrad sida.
  4. Coachningsomgången avslutas med ett webbmöte där vi diskuterar de förändringar som gjorts och vilka svårigheterna varit. Vi summerar de generella slutsatser, och lärdomar, som redaktörerna fått med sig.

Coachningen fortsätter i den omfattning du vill, antingen med samma redaktörer eller med två nya människor.

Kontakta Fredrik Wackå för mer information