Attitydmätning

Attitydmätningen Customer Centric Index tar bara en minut för dina besökare att fylla i. Du får en tydligt prioriterad insikt om vad som behöver förbättras på din webbplats eller ditt intranät. Du får en chans att använda dina resurser där det betyder mest.

  • Vill du veta vad som verkligen irriterar besökarna på din sajt?
  • Vill du ha en tydlig karta för vägen framåt, baserad på fakta och inte åsikter?
  • Vill du använda dina resurser där de gör störst nytta?
  • Vill du veta vad besökarna inte bryr sig om, så att du kan övertyga de chefer och kollegor som ”vet” att något måste ändras?
  • Vill du veta hur din webbplats eller ditt intranät rankas gentemot andra?

Begripliga frågor, tydliga svar

Customer Centric Index bygger på samma omröstningsteknik som vår behovsanalys. Den skiljer sig på två avgörande sätt från de vanligaste attitydmätningarna på marknaden.

  1. Den frågar inte om ”navigation” eller ”grafik”, eller andra begrepp besökarna inte förstår fullt ut. Den frågar om det som människor faktiskt upplever.
  2. Den ger inte besökarna chansen att svara mer eller mindre neutralt. De rankar tydligt och enkelt vad som bäst beskriver deras upplevelse.

Enkäten spänner över tre stora dimensioner: Innehållskvalitet, socialt/kontakt och informationsarkitektur.

Kontakta Fredrik Wackå för att få veta mer