Behovsanalys och förstudie | Top Tasks

Allt vi gör handlar om att du ska fatta rätt beslut. Vår utgångspunkt är denna: Webbplatsens eller intranätets utveckling ska bygga på fakta om vad besökarna vill ha och hur de faktiskt lyckas.

Håller du med om detta, håller du med om basen för Top Task Management. Enkelt uttryckt är det en modell för behovs- och effektivitetsstyrning av din sajt. Metoderna är väldigt konkreta. Det är också resultaten du får ut av ett projekt. Läs vidare så får du detaljerade insikter om hur din sajt kan bli bättre på att hjälpa besökarna med deras viktigaste behov.

Kunder

Inom Customer Carewords, som Webbrådgivaren tillhör, har vi arbetat med ett mycket stort antal sajter i världen.

De svenska kunderna inkluderar Tetra Pak, IKEA, Sveriges Kommuner och Landsting, Lantmännen, SMHI, Malmö stad och många andra. Vi engagerar oss i både webbplatser och intranät. Genom att vi gjort förstudier för över 30 svenska intranät, har vi unika data om generella behov som vi använder i nya intranätprojekt.

Behovsanalys – Task Identification

Behovsanalysen är startpunkten. Ett projekt tar cirka 8-10 veckor och du får detta resultat:

 • data om besökarnas behov; topplistan för vad din sajt måste vara allra bäst på
 • informationsstruktur; underlag för en navigation byggd på besökarnas statistiskt säkerställda behov
 • informationsarkitektur; en förståelse för hur förstasidan och andra viktiga sidor ska byggas upp
 • stöd för prioritering; när du vet vad som är viktigast, vet du var era resurser (tid, budget, organisationens engagemang) gör störst nytta.

I alla behovsanalyser erbjuder vi dessutom en attitydmätning kring hur nuvarande webbplats eller intranät upplevs.

Så går ett projekt till

 1. Analysen inleds med en omfattande inventering. Vi letar efter uppslag till behov som användarna kan tänkas ha. Våra källor omfattar allt från nuvarande sajt till trafikdata, sökdata, liknande sajter, forum och diskussioner, strategisk dokumentation, och så vidare.
 2. Nästa steg är att på det sätt som passar bäst få kontakt med användarna (kunderna, medarbetarna, etc.). Intervjuer, workshops och observation är huvudvägarna.
 3. Alla uppslag som genererats förs samman i en bruttolista — inte sällan närmare 1.000 mer eller mindre konkret uttryckta behov.
 4. Listan bearbetas av en projektgrupp. Den leds av oss och består av en liten, kunnig grupp hos kunden. Gruppen bedömer, formulerar och väljer vilka behov som användarna ska få prioritera.
 5. Innan prioriteringen kvalitetssäkras underlaget, vilket bland annat är ett utmärkt tillfälle att förankra behovsanalysen hos ledande befattningshavare.
 6. Användarna bjuds in att prioritera bland behoven. Prioriteringen sker i en enkät online. Vi har en väl beprövad, utmanande och effektiv metod för att få fram tydliga resultat.
 7. Resultaten presenteras och bearbetas i en resultatworkshop, ofta med en inledande Executive Summary. Under workshopen tillför vi också organisationens strategiska behov.

Alla projekt anpassas efter olika förutsättningar.
Vi pratar gärna om hur ni kan göra en behovsanalys.

Så kan du använda resultaten

Att veta vad som är viktigast för människor är en mycket värdefull kunskap. Du får nytta av resultaten i nästan alla delar av ett webb- eller intranätprojekt — och i den löpande driften av din utvecklade sajt.

Vi stödjer dig gärna med alla dessa delar. Men du måste inte arbeta vidare med oss. Vi kan antingen se till att era interna specialister förstår resultaten eller lämna över till era etablerade samarbetspartners.

Navigation / Informationsstruktur

Redan inom behovsanalysprojektet påbörjar vi strukturarbetet. Du har då ett förslag till en behovsbaserad förstanivå, vilken är klar att börja göra tester med. Du vet dessutom vilka uppgifter du ska testa — strukturen ska ju vara allra enklast för det människor behöver allra mest. Och just det vet du via behovsanalysen.

Informationsarkitektur

Vi levererar en mock-up (eller flera) som visar hur viktiga sidor bör struktureras för att bäst tilltala de största behoven. Dessa kan du omedelbart starta den visuella designen med och just designen förenklas avsevärt. Att ”alla vill vara på förstasidan” blir ett litet problem. Du har ju hårda, statistiska fakta som visar vad som förtjänar de mest framskjutna platserna.

Mätning och utvärdering

Under behovsanalysen erbjuder vi som sagt en attitydmätning som komplement. Denna ger dig ett nöjdhetsindex mellan 0-100 och kan följas upp löpande.

Du kan också skapa nyckeltal/KPI-er baserat på resultaten. När du vet vilka de största behoven är vet du vad du ska mäta. Vi arbetar med en metod som heter Task Performance Indicator som visar hur effektiv och framgångsrik (eller ineffektiv och misslyckad) användningen av er sajt är. Genom upprepade mätningar får du exakta mått på hur sajten utvecklas.

Styrning (Governance)

Om du fullt ut vill arbeta behovsstyrt räcker det självklart inte att förändra webbplatsen eller intranätet. Också hur ni arbetar med sajten måste förändras. Behovsanalysen ger alltså viktiga insikter om hur ansvaret bör fördelas. Vi rekommenderar att de största behoven får egna ansvariga, och att ansvaret riktas in mot att behoven blir lösta — inte att ”informationen finns där”.

Redaktionellt arbete

Ingen stor sajt klarar sig utan ett visst mått av decentraliserat publiceringsansvar. Alla dessa redaktörer behöver inse att deras jobb är att ge service åt besökaren, inte att lägga ut det den egna avdelningen vill berätta. I detta förändringsarbete är resultaten från behovsanalysen avgörande. De blir ditt kanske viktigaste underlag för att driva förändringen, och kan dessutom konkret påverka till exempel utbilningsinnehåll.

Kontakta gärna Fredrik Wackå om du vill veta mer

Använd formuläret eller övriga kontaktvägar.