Utvärdering – gör rätt saker på rätt sätt

Se till att du får ut rätt värde av din sajt. Expertutvärdering, nöjdhetsindex eller djupgående analys.

Du har flera olika möjligheter att få stöd i utvecklingen av webb och intranät. Med en strategisk behovsanalys lär du dig precis vad dina besökare vill och förväntar sig. Du kan också ta reda på hur bra eller dåligt ditt nuläge är.

Expertutvärdering

Dra nytta av Fredrik Wackås omfattande erfarenheter inom innehåll, struktur, användbarhet och sökbarhet. Få din sajt jämförd med andra — också om du ansvarar för ett intranät.

Benchmark för intranät och digitala arbetsplatser

Med denna benchmark genom egenbedömning kan du mäta hur mycket av intranätets eller den digitala arbetsplatsens potential du använder. Vi ger dig ett samlat resultat och jämför resultatet i 25-26 kategorier med genomsnitt och med den bästa i din bransch, där det är möjligt.
Ta reda på mer hos min samarbetspartner IntraTeam.

Mät besökarnas tillfredsställelse — eller missnöje

Snabb enkät, 2 minuter. Unikt bedömningssystem baserat på år av tester.

  • Förstå vad som verkligen irriterar dina besökare
  • Få en bild av vad som måste göras
  • Satsa dina resurser där de gör störst nytta

Effektivitetsmätning

Task Performance Indicator: Mät hur lång tid det tar för dina besökare att göra det de kommer till din sajt för. Mät hur många som lyckas, hur lång tid det tar och få reda på hur många som hittar felaktig information.

Sökmotoreffektivitet

Search Performance Indicator: Mät hur lätt eller svårt det är för besökarna att hitta med hjälp av din sökmotor. Få ett värde på sökmotorns prestation som du kan följa upp när innehållet utvecklas.

Hör gärna av dig om du vill veta mer!