10+ sätt att använda video på nätet

Video och webben lever sedan några år tillbaka i ett lyckligt äktenskap. Men alla relationer kan utvecklas. Stammen tipsar om användningsområden för webbvideo.

Det är inga revolutionerande tips men Karl Philip gör en bra genomgång. Använd hans nedslag i webbvideovärlden för att inspireras av hur din sajt kan bli bättre med video. Det är trots allt ytterst få sajter som helt kan bäras av video så det gäller att välja rätt mål och tillfälle.

Några av områdena:

  • Produktpresentation
  • Kundberättelser
  • Bruksanvisningar
  • Introduktion

Intranätet måste inte vara text – ljud och video funkar

Från instruktionsfilmer till snabba intervjuer om de senaste försäljningssiffrorna. Också intranät kan vara multimediala.

Framförallt video har redan slagit igenom på många intranät. Men det betyder inte att video och ljud används till sin fulla potential. I en gedigen artikel går Column Two igenom möjligheter, utmaningar och exempel på intranätanvändning av ”rich media”.

Intranets need not just consist of text with the occasional image. Rich media, including video and audio, now provides endless opportunities for communicating information to staff.

The rise of simple and cheap tools has moved the creation of rich media away from professional studios and crews, and placed it in the hands of anyone with even a modest budget.

Samtidigt ska vi undvika att förflytta fokus helt. Column Two har rätt i att intranät inte måste bestå av bara text. Men de kommer under överskådlig framtid att bestå av mycket text.

Vita huset väljer Vimeo i stället för YouTube

En liten notering från marknaden för onlinevideo: Efter dels integritetsdiskussioner, dels en debatt om vilka fördelar Google ska ha kompletterar Vita Huset sin videonärvaro med Vimeo.

ReadWriteWeb berättar att Obama-administrationen nu valt att prioritera Vimeo för sin videopublicering. De kommer också att använda YouTube men på whitehouse.gov är det Vimeo som gäller.

Uppenbarligen beror detta i första hand på att YouTube sätter cookies på ett sätt som väckt debatt. Men det har också varit en diskussion om Google (som äger YouTube) ska få den draghjälp det innebär att ha den amerikanske presidentens egen videokanal hos sig.

För oss som rör oss på lite lägre nivåer här i världen ser jag flytten som mest intressant för att öppna ögonen för alternativ till YouTube. Det är inte nödvändigtvis så att företag och organisationer känner sig bekväma med sällskapet på YouTube. De vill kanske inte förknippas med upphovsrättsdiskussioner och så vidare.

Den oron kan vara rätt eller fel, befogad eller obefogad. Men den behöver inte leda till att företag avstår från social video.

Video blir ”vanligaste sättet att kommunicera”

13 timmar video laddas upp varje minut(!) till YouTube. Företagets VD drar slutsatsen att om 10 år är online-video den vanligaste och mest lättillgängliga formen av kommunikation.

Det är Googles officiella blogg som kör en serie betraktelser kring internets utveckling det närmaste decenniet. Chad Hurley, VD och medgrundare till YouTube, diskuterar självklart den explosion av videoinnehåll som vi just nu bevittnar.

Everyone from major broadcasters and networks to vloggers and grandmas are taking to video to capture events, memories, stories, and much more in real time.

In ten years, we believe that online video broadcasting will be the most ubiquitous and accessible form of communication. The tools for video recording will continue to become smaller and more affordable. Personal media devices will be universal and interconnected.

Framtidsförutsägelser har alla förutsättningar att bli förlöjligade när framtiden blivit nutid. Men i detta fall känns det som en ganska säker gissning. Närvaron, det mångdimensionella uttrycket, personligheten, tillgången, tillgängligheten… Det är inte okomplicerat att sätta fingret på varför video lockar. Men lockar gör det.

Intern video för företag ny Google-satsning

Nu kan alla företag enkelt och billigt skapa interna videokanaler. Google har lanserat en produkt som ger den sociala videosfärens alla fördelar men samtidigt håller informationen kvar på intranätet.

Video är uppenbarligen ett väldigt bra sätt att nå andra människor. YouTubes framgång är känd för alla och intresset/tittandet fortsätter att öka snabbt för video generellt.

Självklart är de stora publika sajterna en arena även för företag och organisationer. Men hur öppen man än vill och vågar vara finns det naturliga begränsningar. Allt ska inte spridas till alla. Allt är helt enkelt inte intressant för alla.

InformationWeek: Google envisions companies using Google Video for announcements from corporate leaders, training, recordings of customer site visits, and intra-employee evangelism.

Det bästa från två världar möts, kan man säga. De sociala dimensioner som skapat videoboomen blir tillgängliga för ett intranät utan att IT-avdelningen behöver fundera på lagringskapacitet eller publiceringsplattform.

Googles egen beskrivning:

  1. Share rich video information – Video sharing makes important communications like internal trainings and corporate announcements more personal, engaging and effective.
  2. Keep videos secure and private – Employees can securely share videos with select coworkers or everyone at the company without making confidential information public.
  3. No large files or complex infrastructure – Google securely hosts and streams your videos, so employees don’t need to share videos over email, or burden IT for a video solution.
  4. Everyone at your company can contribute – Employees can share videos instantly. Viewing and annotating doesn’t require any special software, just a standard browser.

Revisionsjättar tar nya grepp för att hitta folk

De hårdare börsreglerna i USA har skapat en brist på unga, blivande revisorer. Därför tvingas revisionsbyråerna hitta nya vägar att nå studenter. Metoden: Bort med glättiga broschyrer. In med de anställdas egna videos från jobbet.

Wall Street Journal

Deloitte & Touche asked employees to make short videos about their experiences at the company. The videos were a way ”of taking the aspects of social networking and experimenting on how you can use the new tools of today to move forward into a workplace of the future,” said Cathy Benko, chief talent officer. About 400 videos were made, and the 14 best will be posted on YouTube and used on campuses.

SVT öppnar på YouTube

Från olika källor: SVT har till sist skaffat sig en plats att sända TV på YouTube. På tiden.

Som vanligt när det gäller mediebetraktelser säger Martin Jönsson det bäst.

Självklart är det för tidigt att recensera verksamheten, mer än att det generellt är positivt att SVT insett att de inte kan diktera villkoren för tittarna, utan att de måste ha en mer öppen atiityd. Det viktigaste är att SVT inser att det inte går att ha en Youtube-kanal som något slags filial till pressavdelningen, med enbart trailers för kommande program. Youtube-satsningen kräver ett aktivt redaktörsskap: någon som snabbt kan hitta godbitarna i den dagliga produktionen och lägga ut dem.
Annars gör ju tittarna det själva. och då går lite av poängen förlorad, för SVT:s del

Det enda jag vill lägga till är att inte bara YouTube utan hela den sociala webben kräver ett aktivt redaktörskap. Webbredaktör — res på dig.