Vita huset väljer Vimeo i stället för YouTube

En liten notering från marknaden för onlinevideo: Efter dels integritetsdiskussioner, dels en debatt om vilka fördelar Google ska ha kompletterar Vita Huset sin videonärvaro med Vimeo.

ReadWriteWeb berättar att Obama-administrationen nu valt att prioritera Vimeo för sin videopublicering. De kommer också att använda YouTube men på whitehouse.gov är det Vimeo som gäller.

Uppenbarligen beror detta i första hand på att YouTube sätter cookies på ett sätt som väckt debatt. Men det har också varit en diskussion om Google (som äger YouTube) ska få den draghjälp det innebär att ha den amerikanske presidentens egen videokanal hos sig.

För oss som rör oss på lite lägre nivåer här i världen ser jag flytten som mest intressant för att öppna ögonen för alternativ till YouTube. Det är inte nödvändigtvis så att företag och organisationer känner sig bekväma med sällskapet på YouTube. De vill kanske inte förknippas med upphovsrättsdiskussioner och så vidare.

Den oron kan vara rätt eller fel, befogad eller obefogad. Men den behöver inte leda till att företag avstår från social video.

3 kommentarer

  1. Har du sett några siffror på hur stora de olika videotjänsterna är bland svenska användare. I vårt fall vill vi vara där vi har chans att träffa flest relevanta användare utan att behöva göra en extra insats. Än så länge känns YouTube självklart då.

  2. Jag har inte sett några siffror men jag är som du övertygad om att YouTube är det bästa valet om syftet är att vara där flest andra människor är.

    Om syftet snarare är att underlätta publicering och återpublicering är mängden användare inte lika central och då kan det vara värt att fundera på andra alternativ.

Kommentarer är stängda.

%d