Video blir ”vanligaste sättet att kommunicera”

13 timmar video laddas upp varje minut(!) till YouTube. Företagets VD drar slutsatsen att om 10 år är online-video den vanligaste och mest lättillgängliga formen av kommunikation.

Det är Googles officiella blogg som kör en serie betraktelser kring internets utveckling det närmaste decenniet. Chad Hurley, VD och medgrundare till YouTube, diskuterar självklart den explosion av videoinnehåll som vi just nu bevittnar.

Everyone from major broadcasters and networks to vloggers and grandmas are taking to video to capture events, memories, stories, and much more in real time.

In ten years, we believe that online video broadcasting will be the most ubiquitous and accessible form of communication. The tools for video recording will continue to become smaller and more affordable. Personal media devices will be universal and interconnected.

Framtidsförutsägelser har alla förutsättningar att bli förlöjligade när framtiden blivit nutid. Men i detta fall känns det som en ganska säker gissning. Närvaron, det mångdimensionella uttrycket, personligheten, tillgången, tillgängligheten… Det är inte okomplicerat att sätta fingret på varför video lockar. Men lockar gör det.

Intern video för företag ny Google-satsning

Nu kan alla företag enkelt och billigt skapa interna videokanaler. Google har lanserat en produkt som ger den sociala videosfärens alla fördelar men samtidigt håller informationen kvar på intranätet.

Video är uppenbarligen ett väldigt bra sätt att nå andra människor. YouTubes framgång är känd för alla och intresset/tittandet fortsätter att öka snabbt för video generellt.

Självklart är de stora publika sajterna en arena även för företag och organisationer. Men hur öppen man än vill och vågar vara finns det naturliga begränsningar. Allt ska inte spridas till alla. Allt är helt enkelt inte intressant för alla.

InformationWeek: Google envisions companies using Google Video for announcements from corporate leaders, training, recordings of customer site visits, and intra-employee evangelism.

Det bästa från två världar möts, kan man säga. De sociala dimensioner som skapat videoboomen blir tillgängliga för ett intranät utan att IT-avdelningen behöver fundera på lagringskapacitet eller publiceringsplattform.

Googles egen beskrivning:

  1. Share rich video information – Video sharing makes important communications like internal trainings and corporate announcements more personal, engaging and effective.
  2. Keep videos secure and private – Employees can securely share videos with select coworkers or everyone at the company without making confidential information public.
  3. No large files or complex infrastructure – Google securely hosts and streams your videos, so employees don’t need to share videos over email, or burden IT for a video solution.
  4. Everyone at your company can contribute – Employees can share videos instantly. Viewing and annotating doesn’t require any special software, just a standard browser.

YouTube blir ännu bättre för kommunikatörer

Den som publicerar filmer på YouTube får insikt om tittarna och användningen. Verktyget heter YouTube Insight och är nu tillgängligt för alla som bidrar med video.

Lite i det tysta händer det faktiskt ganska mycket på YouTube. Mediefokus har ju flyttats bort från sajten sedan länge. Trots detta — eller kanske just därför — dyker allt fler företag och organisationer upp där. Jag har ingen komplett lista men noterar allt från Electrolux till Greenpeace och Karlskoga kommun.

Med professionell användning uppstår alltid frågan ”är det värt insatsen?”. Det finns många sätt att mäta, inte minst den eventuella respons filmerna får. Men grundläggande statistik har sin plats i utvärderingen. Den sociala webben börjar växa upp, skulle man kunna säga.

Social multimedia framgång för turistsatsning

VisitSwedens VD bloggar om deras foto-, film- och bloggsatsning på Outdoor Academy of Sweden: ” Färsk statistik visar att det var en mycket lyckad satsning.”

Jag har glädjen att träffa inte minst många kommuner för att prata om webbens möjligheter. Det kan vara svårt för många att spontant se poängen med de nya möjligheterna inom, säg, socialtjänsten. Och det är väl rimligt att man är försiktig på sådana områden.

Men turistbyrån och näringslivskontoret borde inte ha problem att kasta sig ut på nya arenor. Därför är det extra kul att den nationella turistorganisationen VisitSweden visar framfötterna.

Under vår senaste Outdoor Academy of Sweden, som i vintras hölls i Kiruna, genomförde vi en ny multimediesatsning. Vi skapade en blogg kring evenemanget och laddade även upp filmer och foton. Färsk statistik visar att det var en mycket lyckad satsning.

Själva bloggen innehåll realtidsrapportering med livefilmer och bilder som laddats upp på Youtube och Flickr. Trots att vi genomförde allt detta utan någon särskild marknadsföring, visar färsk statiskt att både bloggen och det uppladdade materialet visats oväntat mycket.

Statistik om satsningen.

Bryt dig loss från din egen webb

Webbkommunikation för företag och myndigheter är inte längre (bara) en fråga om vad vi kommunicerar på vår egen webbplats. En av de tydligaste trenderna just nu är vikten av att finnas där människor vi vill nå redan finns. Spräng ramarna, släpp sargen.

Kommer att tänka på detta eftersom jag håller en kurs (”Kvalificerad redaktör”) i dagarna. För varje gång blir det allt tydligare hur aktuell uppmaningen att bryta loss är.

Vi har förstås Electrolux sociala pressrum som använder Flickr och YouTube för att distribuera bilder och video. Webbstrategi beskriver hur Glocalnet startat en kundservice på Facebook. På samma sajt blev jag i kväll inbjuden till Naturskyddsföreningens kampanj Ta ditt klimatansvar.

Staten spränger ramarna

Och det är inte bara företag eller opinionsbildande organisationer. Det statliga verket för näringsutveckling, NUTEK, har också brutit sig loss. De engagerar sig i diskussionen på startaeget.se.

Till detta kommer förstås mer eller mindre nya tekniska möjligheter som RSS, gadgets, widgets, Web Services som alla har det gemensamt att de möjliggör publicering av innehåll/data från en webbplats på andra webbplatser (eller rakt in i läsarens dator).

Det finns kort sagt hur många exempel som helst. I de enskilda detaljerna upplevs de nog inte alltid som omvälvande. Men den stora bilden är inget annat än omvälvande.

En bra webbredaktör har alltid omvärldsbevakat. En bra webbredaktör i dag bidrar till omvärlden och inser att kommunikationsansvaret går långt bortom gränsen för den egna domänen.

Electrolux Sveriges mest sociala medieföretag

Electrolux framträder allt mer som det Sverigebaserade företag som bäst utnyttjar webbens sociala möjligheter. Senaste satsningen är ett socialt pressrum.

Det började, tror jag, med intranätbloggar. Länge var Electrolux det enda större bolag utanför IT-branschen där det var allmänt känt att ledande befattningshavare bloggade internt.

De gjorde också ett försök med en extern blogg men det tycks inte ha slagit så väl ut. Aktiviteten är i varje fall låg, minst sagt.

Sen har vi hört hur Electrolux gett sig in med en applikation i Facebook och nu alltså ett socialt pressrum. Företagets presschef säger till Dagens Media:

Nyhetsrummet är delvis ett experiment med en ny form. Syftet är framför allt att nå nya målgrupper. Huvudmålgruppen, bloggarna, ställer dock andra krav än traditionella journalister.

– Det måste hela tiden finnas något som är nytt och fräscht. Vi kommer att ha friare tyglar och skriva mer om vårt dagliga arbete, säger Anders Edholm.

Jag har tidigare skrivit om GMs nya pressrum och många företag och organisationer har länge använt otraditionella kanaler för att nå ut till fler människor. Jag tycker exempelvis att Norrköpings stadsbibliotek visade initiativkraft när de publicerade videoboktips på YouTube.

Electrolux är alltså inte först. Men ser man till kopplingen mellan internt och externt, nyfikenheten för den sociala webbens många olika former och det faktum att vi talar om ett industriföretag (även om de säkert skulle säga designföretag, eller nåt) så är det iögonfallande. Och lärorikt. Ett exempel värt att titta närmare på för många andra.