Första gången? Notering i blogg väcker reaktion i etablerad tidning