Tänk inte rosa

”Don’t Think Pink” är en ny bok om marknadsföring till kvinnor. Titeln och därmed budskapet är självförklarande, och resonemanget utgår från två problem. För det första att kvinnornas betydelse för inköp undervärderas. För det andra att blommorna, fjärilarna och de ljusröda färgerna används som ett substitut för verklig kunskap om vad som är relevant för kvinnor.

Alla som någonsin sett tvättmedelsreklam eller annonser i tjejtidningar förstår vad författarna menar. Deras lösning förvånar inte heller: Fokusera på mindre målgrupper, bjud in kunden till dialog, var autentisk. Det vill säga – producera bra kommunikation. Oavsett kön.

Det skulle vara kul att läsa en bok eller artikel som försöker förklara varför ”reklamsidan” av kommunikationsbranschen konstant faller för samma gamla schabloner. I PR, redaktionell marknadskommunikation, internkommunikation, varumärkesbyggande och så vidare finns inte problemet. Jag har själv inget konkret förslag till förklaring. Möjligen löper all kommunikation som försöker skapa väldigt enkla ageranden (”Köp!”) större risk att bli schablonmässig än kommunikation som är långsiktig och relationssyftande.

%d