Ordet är fritt så länge du säger vad jag säger

När Kommunal annonserar åsikter i Riksdag och Departement är det ok. Ett annonskrav på sänkt tobaksskatt likaså. Men när Ladbrokes kritiserar det svenska spelmonopolet ska herr talman ”…initiera en fördjupad diskussion kring tidningens annonspolicy.”

Kanske SVT kan göra en ny reklamfilm, dumpa Berlusconi (det var ju ändå bara halvlyckat ur diplomatisk synvinkel) och spegla sig gentemot det ofria ordet hos tidningsutgivaren Sveriges riksdag i stället…?

Läs vidare i Resumé.

%d