Biodöden självförvållad?

I Sverige talar Aftonbladet om biodöd efter de sämsta besökssiffrorna på många år. I USA berättar Wall Street Journal om sommarens bioflopp.

Men frågan är om marknaden faktiskt minskat eller om filmindustrin (än en gång…) vaknat för sent? WSJ-artikeln pekar nämligen på hur de omfattande TV-kampanjerna inte fungerar lika bra längre. Människor är trötta på filmen innan den går att se.

Samtidigt finns flera framgångsrika exempel på filmer som lanserats delvis via webben. Såväl ”Batman Begins” som den tredje episoden av Stjärnornas krig släppte smakprov långt innan filmen skulle visas. De hittade sin publik på nätets mötesplatser.

Jag tror att detta är ytterligare ett tecken på hur internet förändrat förutsättningarna för marknadsförare. Riktningen är tydlig – vi är på väg bort från breda budskap där ”one size fits all”. Vi närmar oss ett läge där bra marknadsföring kännetecknas av deltagande och ömsesidiga fördelar. Joichi Ito uttryckte det bra på en konferens i våras: ”We’re telling you what we’re thinking. You can stop advertising and start listening.”

%d