Undersökning: Pressrum på webben

IBM i Spanien har gjort en ambitiös undersökning av pressrum på webben – rapporten finns som pdf. 170 företag från åtta länder är med i undersökningen. Nyttig läsning för alla som ansvarar för en extern webbplats.

Här är en kort sammanfattning av resultaten:

 • Media är den näst viktigaste målgruppen på webbplatserna i undersökningen, viktigare än analytiker och partners.
 • I USA har 100 % ett pressrum, i Europa 91 %.
 • 3 av 4 pressrum nås med bara ett klick från startsidan.
 • Endast 5 % kräver registrering i pressrummet.
 • Pressmeddelanden är det vanligaste innehållet och de allra flesta klassificerar dem för att skapa ordning. Skandinavien är dock klart sämst på klassificering.
 • På hälften av webbplatserna sparas pressmeddelandena i mer än 3 år.
 • Bakgrundsinformation och -rapporter är vanligare i USA och Frankrike än i de nordiska länderna.
 • Biografier över den högsta ledningen är vanligt i USA men bara 17 % av de europeiska företagen har detta.
 • Finansiella data i pressrummet är långt ifrån självklart.

Och så vidare. Det finns hur mycket fakta som helst att ta till sig. Gör det. Att döma av denna genomgång skulle svenska företag kunna lära sig mycket av våra kollegor i andra länder.

Thanks Shel for the link!

Ta reda på vad intranätet ska göra

James Robertson har skrivit en utmärkt artikel om olika metoder för intranätanalys, närmare bestämt hur du tar reda på vilka behov som finns.

Han går igenom sex strukturerade metoder och en intressant iakttagelse som jag fullt ut håller med om gäller enkäter: ”While they can be quickly and widely distributed, they are often not an effective way of gathering meaningful results.”

Komplettera åtminstone, för alla personalgrupper, med någon eller några av dessa metoder.

 • Fokusgrupper
 • Personal- och intressentintervjuer
 • Arbetsplatsobservation
 • Kombinerad intervju och observation
 • Uppgiftsanalys

Jag har själv goda erfarenheter av den kombinerade intervjun och observationen, det vill säga att sitta ner med anställda och följa deras intranätanvändning samtidigt som de förklarar vilka val de gör och varför. Fokusgrupper kan jag däremot känna ungefär samma skepsis mot som när det gäller enkäter.

För mig handlar bra behovsanalys om att komma så långt som möjligt bort från vad människor säger att de behöver – och så nära det bara går vad människor i praktiken behöver. Inte sällan skiljer sig dessa båda åt.

Marknadsföring av regioner

Här i Malmö har Americas Cup-arrangemanget precis slutat. Jag var själv inte nere i hamnen – och tyvärr inte ute på havet heller. Som man kan vänta sig har jag hört både positiva och negativa omdömen om tävlingen.Det var ju Malmö stad och Region Skåne som fick hit båtarna med det yttersta målet att marknadsföra staden/regionen. Intressant, därför, att läsa denna artikel i Kommuikationsforum om branding av regioner:

Det vitale er den stærke platform, hvor den politiske og administrative organisering avler en sammenhængende og konsistent legitimitet hos nære og fjerne interessenter. […] Eller sagt på anden måde: A.P. Møller brander sig ved at gøre excellent forretning, ikke ved at lave hjemmesider. Tilsvarende må regionerne gøre det ved at skabe spændende politik, der samtidig folder sig ud i involvering og kommunikation ? ikke i pop og events.

Träffa Gerry McGovern i Malmö

Den 16 september kommer Gerry McGovern till Malmö för ett seminarium som jag arrangerar. Han kommer att prata kring ”Why your website needs Killer Web Content”.

Today, the best websites are seeking to professionally manage content. That means focusing on the task that the customer wishes to complete, and measuring the value delivered as a result of that task completion.

Jag har framförallt bjudit in kunder och andra kontakter. Seminariet är nästan fullt men jag har sparat några platser till dig som läser denna blogg.

Om du vill träffa och lyssna på Gerry är det först till kvarn som gäller. De tre (3) första som hör av sig via e-post till mig är välkomna (adress i högra kolumnen).

Seminariet är i centrala Malmö mellan 10.00-11.30.

Effektmätning med fokus på engagemang, inte spridning

En viktig utveckling kan vara på väg. Washington Post har inlett ett samarbete med Technorati där artiklarna på webben åtföljs av en möjlighet att klicka vidare till bloggar som diskuterar artiklarna (se exempel hos Hans Kullin). En kul grej vid en första anblick, men som BuzzMetrics konstaterar kan det vara ett tidigt exempel på hur fokus riktas mot engagemang snarare än spridning.

Spridning är ju det härskande sättet att utse medievinnare. ”Expressen ökar mest”, du vet. Problemet är förstås att antal läsare är ganska trubbigt. Det gäller också webbplatser. Vi vill ju inte ha många besökare. Vi vill ha besökare som gör rätt saker, oavsett om det innebär att de köper något, kontaktar oss eller klickar på annonser.

Vi vill ha engagerade besökare.

I Sverige har jag inte sett något initiativ än men flera tunga amerikanska organisationer har tänkt tanken. Bland annat American Association of Advertising Agencies kommer att utveckla mätmetoder för konsumentengagemang som ett komplement till det vanliga sättet att mäta effekt.

På sikt kan detta styra om intäktsflödena rejält. Den som engagerar mest vinner.

Webbtexter: För mycket fakta, för lite förståelse

Den här bilden, från Creating Passionate Users, säger väldigt mycket om de problem som finns i texter från företag och organisationer – inte minst i webbtexter, eftersom det är på webb och intranät som texter massproduceras idag.

”The big problems happen when the user wants and needs knowledge and understanding but gets only information. If information is a meaningful, useful organization of fact and data, understanding is about knowing how–and more importantly why–to apply that information to do something creative.”