Första europeiska undersökningen om professionell blogganvändning

I takt med att bloggar blir allt mer etablerade som informationskällor växer intresset för dem inom PR-branschen. Den fortsatt explosionsartade tillväxten får exempelvis PR Week att konstatera följande:

From a PR pro’s standpoint, statistics like these prove just how strong an impact blogs have had on the industry – and how serious the consequences of overlooking this medium can be.

Tyvärr har nästan all kunskap (statistik etc.) hittills haft ett amerikanskt fokus. Men det ska det bli ändring på nu. Den europeiska PR-utbildningens organisation Euprera genomför i november en enkät om blogganvändning och företagsbloggar,
EuroBlog 2006
. Den riktar sig till alla som jobbar med PR och kommunikation.

Frågorna är intressanta, om än ganska basala, och svaren kan bli spännande. Det handlar bland annat om i vilken utsträckning vi i branschen bevakar bloggar, om vi använder dem för egen kommunikation, varför vi i så fall gör det, vilka de största svårigheterna är och så vidare. Svara på frågorna!

%d bloggare gillar detta: