Svenskens användning av internet

Det finns fortfarande en osäkerhet kring hur människor använder internet. Jag stöter oftast på den när jag diskuterar webbinnehåll med offentlig sektor, och det är naturligtvis bra att man inte rusar iväg och lämnar stora grupper av människor bakom sig. Samtidigt får man inte bli så försiktig att man inte använder de möjligheter som bjuds. Därför är Eurostats rapport (pdf) om ”den digitala klyftan” i Europa högintressant läsning. En snabb slutsats är att klyftan är stor inom Europa, men bara Litauen har en mindre nationell klyfta än Sverige.

Lite statistik från rapporten:

  • 70 procent av de lågutbildade i Sverige använde internet första kvartalet 2004.
  • 96 procent av de svenska studenterna använde internet samma period.
  • 86 procent av de anställda.
  • 86 procent av de arbetslösa.
  • 45 procent av de pensionerade.

Via Resoner

%d bloggare gillar detta: