Arlas företagsblogg vågar vara äkta

Som jag skrev i slutet av oktober har Arla i Danmark börjat blogga. De möttes av nyfiken skepsis, kan man säga, men det tycks som om nyfikenheten var mer befogad än skepsisen. I varje fall att döma av E-mediators Blog som imponeras av Arlas öppenhet.

”Hvornår har en dansk pressechef sidst debateret strategien for sin virksomheds kommunikation med ’forbipasserende’. Jeg mener debatteret – ikke informeret.”

%d