50 interna podcasts på IBM

Kort exempel på min gissning att podcasting/podradio kommer att slå igenom i professionella sammanhang i år: På IBMs intranät finns det redan 50 olika podcasts från medarbetare. De flesta om affärsrelaterade frågor men också en rock’n’roll-podcast…

%d