BBC förklarar flöden

I The Feed Factory förklarar BBC vad (rss-)flöden är och hur man kan använda dem. De gör det bra, och även om det finns många liknande instruktioner på nätet får det en viss tyngd när det är just BBC. Om någon undrar vad det här med flöden, RSS och prenumerationer är kan du tipsa dem om BBC. Eller, för den delen, om min betydligt kortare men svenska förklaring.

%d