Bristande kontroll oroar PR-folk

Euprera, en europeisk forsknings- och utbildningsorganisation inom PR, har undersökt (pdf) hur människor som arbetar med PR och kommunikation ställer sig till bloggar. 587 personer svarade på enkäten och urvalet är inte representativt, det måste sägas.

Ändå är det intressant på i varje fall en punkt – vilka faktorer som begränsar användandet för dessa kommunikationsproffs. Nästan varannan ser det som ett problem att det inte går att kontrollera innehållet.

Den som delar den allmänna nidbilden av PR-konsulter blir säkert inte förvånad… Undersökningen pekar på PR-branschens, och egentligen alla kommunikatörers, stora utmaning just nu. Vilken roll ska vi spela när det inte går att kontrollera det som sägs? Vi äger faktiskt inte bilden av vårt varumärke som vi gjorde förr.

Man ska komma ihåg att detta inte är en framtidsvision. När jag förra året skulle köpa en ny dator valde jag ut tre modeller som var intressanta. Sen kollade jag alla forum, recensioner etc. som jag kunde hitta. Den modell som låg bäst till var Sony Vaio, men efter att ha sett upprepade klagomål på värmeutvecklingen föll den bort. Jag tror att många av oss har liknande vardagliga exempel – och frågeställningen är alltså mycket bredare än bara bloggar.

Mitt svar är enkelt. Glöm kontrollen nu. Försök inte ens upprätthålla den på det gamla sättet. Bli deltagare i stället för kontrollant. Se dig själv som en samtalsledare och inte ett filter. Bli företagets specialist på att hitta, förstå och agera på alla de informationskällor som tillsammans med era egna skapar varumärket.

%d