1 procent lyssnar på podcasts

Enligt en ny rapport från Forrester lyssnar bara 1 procent av de amerikanska hushållen på podcasts (nedladdade ljudfiler, enkelt uttryckt). Siffran tolkas som rejält låg. Inte minst eftersom hela 25 procent säger sig vara intresserade av att lyssna.

Slutsatsen är ändå inte, menar Forresters analytiker, att podcasting i professionella sammanhang ska avskrivas helt. Men man måste välja väldigt väl vad som passar i ljudform. Det är alltså kommunikationens ABC som ska in i bilden. Där målgrupp, syfte och berättelse tillsammans stödjs av ljudformat finns all anledning att ha med podcasting bland verktygen.

%d