Social tjänst gör samhällsnytta

En vanlig kritik mot webbens sociala nätverk är att de ”bara” är sociala. Vad gör folk egentligen där? Vilken nytta har man av dem? Denna invändning är förenklad och ytlig i sig. Men se hur nätets stora tjänst för social bilddelning, Flickr, används för att efterlysa försvunna barn.

Avsändare är enligt MIT Advertising Lab National Center for Missing and Exploited Children i  USA.

Sociala nätverk/webbtjänster är inte förenklade och ytliga. Möjligen vår förmåga att se hur de kan användas.

%d