Virtuella byråer framtidens melodi?

Allan Jenkins funderar kring om virtuella PR-byråer, eller kommunikatörsnätverk, kommer att bli vanligare. Det finns trots allt ett antal exempel på hur samarbeten uppstått för kunder utan att konsulterna någonsin träffats personligen. Mitt och Neville Hobsons samarbete är ett sådant och Allan nämner fler.

Jag vet att det kan fungera och tror att det kommer att bli vanligare. Det är inte det allena saliggörande för branschen men utmanar byråstrukturen på framförallt det internationella planet. Där har ju de stora nätverken haft en unique selling point jämfört med fristående konsulter eller små byråer. Men internationella kontakter och kollegor är inte längre unikt för de stora.

Det är en ganska spännande utveckling.

%d bloggare gillar detta: