Nya tidens medierelationer: Påverkarrelationer

Världens tredje största IT-företag SAP bjöd nyligen in en grupp bloggare för att, med samma förutsättningar som media, bevaka en konferens som SAP arrangerade. De skriver om SAPs bransch i vanliga fall men de är alla oberoende i relation till SAP.

På den officiella presskonferensen, berättar Neil Robertson

…the announcer officially welcomed us bloggers to the conference in front of the whole press corps and the industry analysts. […] I think for all of us, it was pretty unusual to hear an introduction at a the press conference of a 70 billion market cap company that went something like this, ”Hello, my name is Niel Robertson, Newmerix Corp, and I am a blogger.”

Jeff Nolan på SAP drar några snabba slutsatser om initiativet.

The bloggers earned respect quickly with our executives coming out of the one-on-one meetings we had scheduled saying “damn, these guys really know what they are talking about”.

The bloggers collaborate rather than compete.

The respect that the bloggers earned on the first day reverberated throughout the company, with some of our most senior executives saying that bringing bloggers to sapphire was the most innovative thing we have done at this event in years.

Nolan konstaterar också att man inte ska förvänta sig att det omedelbart skrivs en massa bloggposter. Däremot krävs det möjligheter för mer spontana möten. SAPs ledningsgrupp började snabbt möblera om i almanackorna för att få en chans att träffa bloggarna.

Vad kan vi lära oss av detta? För det första att högt specialiserade bloggare har en naturlig plats bland journalister och analytiker. Till skillnad från dessa grupper jobbar bloggaren ofta själv med det de skriver om. De kan minst lika mycket och är seriösa aktörer – om inbjudan går till rätt människor, naturligtvis.

För det andra att ”medierelationer” är ett allt för snävt synsätt. Medierelationer har aldrig varit ett självändamål utan handlat om att via medier nå ut till viktiga människor. I dag finns det fler vägar. Vi bör tänka mer i termer av ”påverkarrelationer” än medierelationer, utan att därför utesluta medier.

PR betyder ju faktiskt Publika Relationer.

För det tredje noterar jag att SAP är ett hyfsat traditionellt företag. De må vara ett IT-företag men de rör sig (som leverantörer av affärssystem) på absolut högsta ledningsnivå hos sina kunder. Det är alltså inga kodknackande 22-åringar som fortfarande helst spelar spel, för att dra en fördomsfull bild till sin spets.

Kan de, kan du.

%d bloggare gillar detta: