10 svenska webb 2.0-exempel

Fleecelabs listar 10 tecken på att webben 2.0 kan vara på väg i Sverige. Peter lägger dock till ett ”kanske” vilket jag inte gör. Jag menar att den är här (sen kan vi alltid diskutera omfattningen).

I grunden handlar nog min och Peters delvis skilda syn på att vi tolkar ”2.0” olika. Medan han drar åt det tekniska hållet har jag en viss kantring åt det sociala beteendet som definierande faktor.

Fast detta är förstås en diskussion som bör komma helt i skymundan av det faktum att det händer busmycket kul på webben just nu. Vilka sifferetiketter vi än ger det.

Lägg gärna till fler tjänster på Fleecelabs lista!

%d bloggare gillar detta: