”Släpp varumärket fritt”

Vem som helst kan säga ”släpp kontrollen över varumärket”. Släpp in kunder och andra intressenter. Inse att bilden skapas av många, och att de många antagligen skapar en mer trovärdig bild än den vanliga marknadsföringen.

Men när Procter & Gambles högste chef säger det är det dags att lyssna.

…his repeated refrain that we now live in a ”let-go world” was refreshing. He said that thanks to 30 or so years of media fragmentation and the more recent rise of user-generated content, marketers were most likely to succeed and be ”in touch” when they let consumers be in control.

Relaterat: Användarna skapade Nikons reklamkampanj (Beta Alfa 2.0) 

%d bloggare gillar detta: