Nästan alla unga online

Webbstatistik är kanske inte det roligaste att läsa men för en professionell webb krävs mycket grundkunskap. Tidigare i dag handlade det om antalet webbplatser. Nu kan vi notera att i åldrarna 12 till 16 år använder 95 procent internet. I den något yngre gruppen är internetanvändandet 28 procent, i princip en fördubbling på ett år.

Helt oproblematisk är givetvis inte utvecklingen. Men den är i huvudsak positiv och avigsidorna är det vi vuxna, i skolan och hemma, som måste lära barnen att hantera.

%d bloggare gillar detta: