Företagsblogg för innovation: Lantmännen bloggar tiodubbelt

Allt fler skaffar sig företagsblogg. Lantmännen Lantbruk har precis dragit igång 10 stycken som används inom ramen för ett internt entreprenörsprogram, Entreprenörsgrodden. Men företagsbloggarna är öppna och förhoppningen är att de ska bidra till flödet av idéer och utbyte av erfarenheter. Länkar till alla 10 nedan.

Lantmännen Lantbruk är en spännande organisation. Det är en kund till mig sedan flera år (men bloggarna har de fixat själv) och jag har sett hur deras bransch utvecklas. Strukturomvandling och modernisering går i snabbt tempo. Förutsättningarna förändras.

Användningen av bloggarna är klockren ur det perspektivet. Entreprenörsprogrammet bygger på att förstå marknaden och den enskilde lantbrukarens behov. Bra kommunikation och dialog är en avgörande faktor, och där kan denna kanal spela en roll.

Koncernchefen kommenterar

Det är också intressant (nydanande?) att koncernchefen Birgitta Johansson-Hedberg i kommentarer ger sitt klara stöd:

Jag tycker att Entreprenörsgrodden är ett mycket bra initiativ. Innovation är ju ett av våra prioriterade områden och jag personligen, och även övriga ledningen uppskattar din satsning. Jag förstår för att ditt engagemang i programmet innebär mycket och hårt arbete och att du kanske måste göra en del uppoffringar. Men jag tror också att det ger någonting bra tillbaka.

Alla 10 företagsbloggarna

%d bloggare gillar detta: