Innehåll regerar

Att innehåll är viktigt på webben har sagts så många gånger att det blir tjatigt. Tjat eller inte — innehåll är viktigt och blir än viktigare, visar undersökning.

När den öppna dörren nu är inslagen finns det en del intressanta frågetecken, tycker jag, i den undersökning som internetbrus skriver om. Är det exempelvis rimligt att innehållets betydelse ökar på kommunikationens bekostnad, som siffrorna antyder.

I denna tid av Facebook, MySpace och allt? Vi kommunicerar mindre via nätet?

Internetbrus diskuterar samma invändning. Något enkelt svar finns nog inte. Åtminstone inte utan en gedigen metodologisk genomgång av undersökningen. Men det som slår mig är att vi ser allt mer av en slags symbios mellan innehåll och kommunikation.

Kolla exempelvis branschtidningen Resumé. Den erbjuder ju rimligen innehåll. Men varje litet element av innehåll, det vill säga artiklarna, öppnar också för kommunikation. I kommentarerna uppstår ofta en intensiv diskussion mellan läsarna och är en Resumé-konsument då där för innehållet eller kommunikationen?

Att sen diskussionen på just Resumé har en tendens att bli banal/pubertal är en annan sak…

Slutsats? Ingen knivskarp än så länge, men kanske att själva tanken på att skilja på innehåll och kommunikation börjar bli omodern. Innehåll blir allt oftare underlag för kommunikation, kommunikation på nätet blir innehåll för de som inte deltar men ändå kan läsa det.

Ge läsarna allt

Att skaffa sig prenumeranter för att sedan bara ge dem ett smakprov på innehållet är kortsiktigt. Faktiskt obegåvat. Många traditionella publicister har en lång och säkert mödosam väg att gå innan de inser detta.

RSS blir allt mer mainstream och ”alla” har det. Gott så. Men som avsändare kan man välja om man vill skicka iväg hela innehållet — hela texten — eller bara en kort inledning, ofta ingressen.

Metro tänker konservativt, berättar Beta Alfa, och är rädda för att tappa läsare på själva sidorna om de tillåter fulltextflöden från de bloggar de hyser. Det handlar alltså inte ens om deras unika (nåja…) redaktionella material.

Höjdarna på Metro borde läsa Techdirt:

”…while many people claim that partial feeds are needed to increase page views where ads are hosted, our experience has shown that full text feeds actually do a great deal to increase actual page views on the site by encouraging more usage.

It’s the same thing that we’ve talked about in other areas of the content industry. Taking value away from users to try to force a specific action is almost always going to be less desirable than providing people what they want.”

Svårare är det inte.

Låt andra tala om hur bra du är

Vi litar mer på andra än på dig när vi ska bedöma hur bra du är. Enkelt, mänskligt och därför viktigt inte minst på din webbplats. Copyblogger ger oss fem tips för hur du ska lyfta fram andra kunder.

  1. Redigera inte för mycket. Det ska kännas äkta även om språket därmed inte alltid blir perfekt.
  2. Använd citat på rätt plats. Inte bara i största allmänhet på en fristående sida utan i sammanhang.
  3. Bemöt invändningar. Låt kunden/vittnesbäraren prata om det som måhända bekymrar läsaren.
  4. Fuska inte. Även om vi bortser från den moraliska dimensionen är falska eller konstruerade citat inte lika bra.
  5. Uppmuntra detaljer. Ju mer specifika omständigheter kunden nämner, desto bättre.

”Skulle du låta din fru operera dig?”

Med ovanstående lysande rubrik lyckades åkestam.holst locka mig att läsa deras något bittra men roliga uppgörelse med kunder som inte förstår kommunikation (den utan konkurrens mest diskuterade känslan på byråer i hela världen).

Självklart är känslan inte obefogad. Att välja ett budskap och hitta bästa sättet att föra fram det är en kompetens. Man kan göra det med skiftande resultat. Styrelseledamöter som sågar ett förslag efter att ha kollat med frun/barnen/hunden är frustrerande, milt sagt.

Men personligen har jag svårt för att stämma in i klagokören. Det leder för långt denna morgon att i detalj peka på bristerna i jämförelsen med mer exakta branscher men faktum är ju att kommunikation sällan har ett (1) rätt svar. Och i alla sådana situationer vill i varje fall jag se en öppnare attityd än artikeln antyder (även om den var kul).

Man kan kanske bolla tillbaka frågan: ”Skulle du låta din reklambyrå leda ditt företag?”

När det frågan inte är ett lika stort skämt som den opererande frun, kanske diskussionerna kring fikaborden på byråerna får nytt innehåll.

Dra nytta av diskussionen

När kontakterna med kunder ökar online, ökar också behovet av att följa upp hur diskussionen utvecklas och inte minst vad den ger.

I en kort redogörelse från HP får vi en inblick kring hur de använder både hårda och mjuka data:

”…both stats and stories are very useful in promoting forum usage and demonstrating the value of communities at HP. The stats are also useful in managing the forums to ensure that they remain active and that inactive ones are removed.”

På det igen

Bland det svåraste med att skriva en blogg eller ett väldigt frekvent nyhetsbrev är att efter ett uppehåll finns det liksom inget bra läge att komma igång igen.

Man kan förstås göra en sammanfattning av det som hänt. Man kan starta med en smäll och ta fram den där lysande texten som legat sparad. Man kan låta tröskeln bli så hög att man struntar i det.

Mot en jämn tillvaroSen kan man — som jag nu gör — utsätta sina läsare för en text helt utan meningsfullt innehåll. Dess enda syfte är att hyvla bort tröskeln.

Sagt och gjort.