Tre basala sätt att dela in ett intranät

Roll, avdelning/enhet och geografi. Det är de tre grundläggande vägarna för att segmentera information på ett intranät, hävdar CM Briefing. Men att det är så betyder inte att det borde vara så.

CM Briefing har rätt i sin korta genomgång av alternativa sätt att strukturera information. Det är just dessa tre åtminstone jag sett oftast på intranät, tillsammans med ”ämne”. Problemet (vilket artikeln tyvärr inte diskuterar) är att avdelning/enhet överanvänds. Det blir den dominerande vägen att hitta information. Jag behöver bara säga ”omorganisation” för att visa hur dålig den idén är.

Roll är tyvärr inte heller oproblematiskt. Människor byter roller och många har men än en. Å andra sidan är roll ändå väldigt mycket bättre än ”personalisering”.

Min slutsats: Låt oss etablera tanken på ”uppgift” som en huvudsaklig väg in på intranätet. Inte vem jag är och gör, inte var jag jobbar varken organisatoriskt eller geografiskt — utan varför jag just nu kommer till intranätet. Ingen modell är fullkomlig men uppgift har betydande fördelar jämfört med andra strukturer.

1 kommentar

  1. Pingback: Malins blog

Kommentarer är stängda.

%d