Bättre självservice, enklare hitta kompetens på bästa intranäten

De ”bästa” intranäten har i år ett starkt fokus på produktivitet. De bygger på att människor och inte system delar kunskap. Dessutom har nyheterna blivit tydligare inriktade på affärsstöd. Det är några av slutsatserna i Jakob Nielsens årliga genomgång.

Det är fullt rimligt att kritisera denna typ av genomgångar, där domarna inte ens har sett intranäten de lyfter fram, men det har jag gjort förr. Vi kan ju trots allt använda det vi får veta från genomarbetade intranät och strunta i om de är bäst eller inte.

Nyheterna tycks exempelvis ha fått en skjuts framåt. De har ju alltid funnits på intranät men används, av de 10 i rapporten, mer seriöst än tidigare. Ett exempel kommer från Campbell Soup Company:

Its intranet features an area across the top of the homepage with cells that represent the main business units and corporate functions, letting all users browse each unit’s news. While this would be too much functionality for a smaller company’s intranet, it can help manage the complexities of bigger companies…

Produktivitet ligger också högt på listan. Det handlar om allt från British Airways som betraktar intranätet som centrum för medarbetarnas självservice till SAPs satsning på de allra högsta cheferna. De får helt skräddarsydd presentation av den viktigaste informationen.

Top-level executives are busy, and their time is expensive, yet they’re often among the least-trained users as their duties are focused elsewhere. It thus makes perfect sense to dedicate special attention to improving usability for this small but important group of users.

Allra mest intressant är insikten att kunskapsdelning bygger på kontakter. Det är samma gamla mål som kunskapshantering/Knowledge Management alltid har haft, men med en ny slags verklighetsförankring.

…they recognized that knowledge resides with people. As a result, many designs focused on improving access to the people who have the needed knowledge.

Bankinter probably had the most impressive expertise finder, with a profusion of graphical tools for visualizing the distribution and location of knowledge across employees.

Bland de övriga trenderna finns en del värt att notera. ”Single sign-on” är på väg att hända (efter många år med brutna löften…), kalendarierna blir bättre, externa och interna nyheter integreras allt mer och — håll i dig — sökfunktionerna har blivit helt ok vilket skapat extatiska lyckokänslor hos medarbetarna.

Vi är på väg i en riktning som lovar riktigt gott.

%d bloggare gillar detta: