Ditt intranät ska vara tillgängligt

FALLSTUDIE: BTs intranät har samma krav på tillgänglighet som många externa webbplatser i dag försöker uppnå. Ständig kommunikation och utbildning är vägen till ett intranät alla anställda kan använda.

Nästan all diskussion om tillgänglighet i Sverige kretsar kring externa webbplatser och funktionshindrade. Men tillgänglighet är givetvis mycket bredare än funktionshinder. Och tillgänglighet är självklart också intressant för intranät.

En fallstudie om BTs intranät (200 online-processer, 2.000 redaktörer, 200.000 läsare) ger en liten inblick i deras arbete med denna aspekt.

BT has communicated and educated its publishing community on the value of an accessible intranet…

As part of the communication and education plan, guidance covering areas such as moving images, colour, applets and alt tags is available, and publishers are encouraged to complete training covering applets and scripts, alt tags, movement, colour, table tags and frames. Publishers can also contact accessibility “experts” if they have any issues that cannot be resolved through guidance and training.

2 kommentarer

  1. Nackdelen med just den storleken av intranät gör att du tappar hela överskådligheten med ett intranät (och det gäller speciellt hos BT, men även hos Ericsson eller HP). När man som nyanställd knappt vet om den egna gruppen är en bokstavskombinationssjukdom eller din chefs initialer blir det rätt jobbigt. Att bara leta reda på den svenska organisationshandboken blir till ett tvådagarsjobb. Men å andra sidan finns verkligen all information där, och det som inte finns på intranätet kan inte ifrågasättas 😉

  2. ”Bokstavskombinationssjukdom” 🙂
    Känner igen det där.

    Du har rätt, och desto större anledning att betrakta tillgänglighet i ett större perspektiv är funktionshindrade. Alla ska kunna göra och förstå det de behöver.

Kommentarer är stängda.

%d bloggare gillar detta: