Lärdomar från belönade intranät

En januaritradition: Jakob Nielsen utser de bästa intranäten för året. Att ett seriöst, omfattande och tidigt arbete med innehållet lett dem till positionen är förstås givet. Men väl värt att påpeka. Om och om igen.

Det här skriver jag om varje år. Varje år påpekar jag också de metodologiska bristerna så nu får Intranetizen stå för kritiken i stället. Men — bästa intranäten eller inte, här är några intressanta iakttagelser från Nielsen.

…the data seems to indicate that it’s getting easier to create a good intranet, in that it’s now within the reach of somewhat smaller organizations that have more limited resources.

Kommentar: Stämmer med min erfarenhet också. Dels beror det på bättre och enklare plattformar, dels på en allt djupare insikt om vilken nytta intranät faktiskt kan skapa. Kunskap ger effekt.

More resources are being allocated to intranet design and it shows. To make a great intranet, you need adequate people resources. It’s not possible to piece together a first-rate intranet that informs and motivates employees and increases productivity and sharing unless you have the staff to design, develop, deploy, write, manage, and govern.

Kommentar: Helt sant naturligtvis. Åtminstone att resultat kräver resurser. Däremot är jag inte alls lika övertygad som Nielsen om att resurserna ökar. Inte i den svenska verklighet som jag rör mig.

Winning teams this year met with content owners and writers very early on, so they could relentlessly cut unused content, edit older content, give feedback, and have adequate time to migrate, test, and optimize.

Kommentar: Äntligen! Och kanske ser jag också tendenser i samma riktning. Rimligen hänger det samman med den allmänt ökade kunskapen om intranät. Men det bygger också — där det är sant — på att redaktörer och skribenter blivit bättre. Allt fler talar idag om ”service” och ”effekt” när de talar om sina texter, och inte bara om hur viktigt det är med bra texter.

Like last year, only one of this year’s winners offers a special mobile version of the intranet; growth has simply paused in the mobile intranet area.

Kommentar: Känner jag inte alls igen. Min uppfattning är att allt fler gör allt mer kring mobilitet.

External agencies or independent consultants provide targeted expertise—that is, skills that intranet teams don’t need permanently on hand—and add credibility to employee insights.

Kommentar: Tack för det! Vad skulle jag annars göra om dagarna? 😉

%d