Alcatel bygger intranät med bloggmjukvara

Alcatel har börjat använda Movable Type som mjukvara till en del av sitt intranät, och där har det ersatt verktyg som Lotus Quickplace. Tyvärr framgår det inte om intranätet därmed används som en blogg eller har de kännetecken vi i övrigt ser hos bloggar – men om man förutsätter att åtminstone delar av bloggens natur finns kvar, är det en spännande utveckling.

%d bloggare gillar detta: