Intranätbloggar för samarbete och omvärldsbevakning

Som jag skrev igår har Global PR Blog Week startat och det publiceras friskt i många olika ämnen. Kolla gärna på Matías Fernández Duttos post om intranätbloggar. Jag menar att just denna användning av bloggverktyg är djupt underskattad och många, många av de organisationer som inte vill/vågar starta en extern blogg borde överväga en intranätblogg.

Matías pekar mer i detalj på ett antal användningsområden. Generellt tycker jag att fördelarna hamnar i tre olika kategorier:

  • Kunskapsbloggar: Nyheter, projektredogörelser, bransch- och omvärldsbevakning.
    Detta cirkulerar i stor omfattning via e-post i organisationer idag, vilket gör kunskapen svår att hitta och återanvända.
  • Samarbetsbloggar: Informationsdistribution, diskussion och dokumenthantering.
    Antingen har organisationer avancerade och svåra system för detta eller så finns det inga lösningar alls. För många syften är bloggen tillräcklig.
  • Kulturbloggar: Socialt och långsiktigt innehåll i relation till företagskultur, värderingar och målförståelse.
    Ett undanskymt säljtorg och VDs knastertorra månadsbrev är exempel på att organisationer ser potentiella fördelar med kulturellt/socialt innehåll – utan att hitta formerna för det. Bloggen är en väl anpassad form.
%d bloggare gillar detta: