Journalister använder bloggar

Om USA är en vägvisare för vad som komma skall i Sverige – vilket det hittills alltid varit på webben – är detta intressanta siffror: 51 procent av journalisterna använder bloggar regelbundet och 28 procent litar till dem för den dagliga rapporteringen. Detta samtidigt som bara 1 procent tycker att bloggar är trovärdiga, vilket är en ganska komisk tankevurpa.

%d