Amazon låter kunderna beskriva produkterna


När vi ändå är inne på företags användning av nya verktyg, läs mer om hur Amazon börjat använda produkt-wikis.

”Wiki” är är helt enkelt webbsidor som vem som helst – utan behörighet – kan ändra, lägga till och radera information på (mer info). Även BBC vill använda möjligheten men LA Times misslyckades när de försökte. Det är alltså inte enkelt. Men Amazon har ju länge varit på väg i denna riktning med bland annat recensioner skrivna av kunder. Så om någon har erfarenheten och förmågan att publicistiskt hantera en produkt-wiki är det nog Amazon. Kanske de kan visa vägen när det gäller kundmedverkan på samma sätt som de gjort för e-handel?

%d