RSS på väg in i affärssystemen

Ännu ett genombrott i den revolution av informationsdistributionen som RSS kommer att betyda: De stora leverantörerna av affärssystem funderar och testar hur RSS kan användas för den information som finns i systemen. Kom ihåg att vi då inte talar om nyheter, produktförändringar, branding eller annat ”lättviktigt” utan om affärskritisk information av finansiell karaktär.
Relaterat: Jag skrev att det ovanstående var ännu ett genombrott. Det första jag tänkte på var Microsofts omfamnning av RSS.

%d