Wikipedia maktfaktor men inte hot

Ännu ett litet tecken på vikten av att förstå den sociala webben: Till och med för stora företag – landets största annonsörer – händer det att Wikipedias information om företaget rankas högre i Google än företagets egen information.

Undersökningen har gjorts av BAT och Richard Gatarski menar att marknadsansvariga ofta uppfattar detta som ”fruktansvärt”. Jag hoppas du överdriver, Richard, men har själv sett exempel på att det stämmer i enskilda fall.

För det är givetvis inget negativt i sig. Det är inte heller ologiskt om man tänker på att Googles mål är att presentera så bra svar på våra frågor som möjligt. Sociala medier, dit Wikipedia hör, har en öppenhet och ett utbyte av ståndpunkter som i huvudsak bör ge bättre (=mer sanna) svar än den självbild en organisation vill måla upp.

Motstå frestelsen att försöka kontrollera dessa medier, säger Richard. Håller med. Men frestas gärna att undersöka sociala medier närmare och kanske också vad dina besökare och du kan skapa tillsammans.

%d